Podsumowanie programu stypendialnego dla studentów polskiego pochodzenia

10 stycznia 2023

Podsumowanie programu  stypendialnego dla studentów polskiego pochodzenia ze Wschodu współfinansowanego  przez Stowarzyszenie NZS 1980

W ramach programu stypendialnego zorganizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy z siedzibą w Krakowie przekazano stypendia dla dwóch studentów polskiego pochodzenia ze Wschodu rozpoczynających studia w Polsce:

  • Valerii, studentki pochodzącej z Białorusi, studiującej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (kierunek: techniki dentystyczne);
  • Aleksandry, studentki pochodzącej z Ukrainy, studiującej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (kierunek: administracja).

Główną ideą programu stypendialnego było wsparcie młodych osób, którzy dopiero co przeprowadzili się do Polski na studia i mają ograniczone możliwości otrzymania wsparcia finansowego z innych źródeł. Łączna kwota środków pieniężnych przekazanych na stypendia przez Stowarzyszenie NZS 1980 w roku akademickim 2021/22 wyniosła 5000 zł – kwota ta w całości wypłacona została na rzecz stypendystów.

Stypendyści zostali wybrani spośród kilkudziesięciu kandydatów na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych. Przy wyborze kandydatów uwzględniono m.in. posiadanie polskiego pochodzenia, sytuację materialną, wyniki w nauce, dotychczasowe zaangażowanie w społeczność polską w kraju zamieszkania oraz motywację związaną z podjęciem studiów w Polsce.

Jak wskazała jedna ze stypendystek w kwestionariuszu zgłoszeniowym: „W moim kraju możliwości są ograniczone. Nie mogę mówić i robić, co chcę. Chciałabym rozwijać się, myślę, że Polska to kraj, w którym mogę to zrobić. Podoba mi się język, kultura i polityka Polski”. Z kolei druga ze stypendystek wskazała odnośnie motywacji do podjęcia studiów w Polsce: „Ponieważ mój dziadek był Polakiem i u siebie w domu czułam się Polką na kresach. Po zakończeniu studiów chciałabym zostać urzędniczką, pracującą w Polsce i stąd pomagać Ukrainie w odbudowie”. Pokazuje to na różnorodną motywację i plany związane ze studiami w Polsce, ale także na odwagę w podjęciu nowego wyzwania i rozpoczęcia nowego etapu życia w naszym kraju.

Zarząd Stowarzyszenie NZS 1980 dziękuje szczególnie naszemu koledze Aleksandrowi Galosowi i Stowarzyszeniu Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy za pomoc w organizacji programu stypendialnego.

Adam Kalita