Realizacja filmu dokumentalnego o Mieczysławie Gilu

20 kwietnia 2023

Stowarzyszenie NZS 1980 we współpracy m.in. ze Związkiem Zawodowym NSZZ Solidarność i TVP realizuje film dokumentalny, biograficzny o zmarłym we wrześniu 2022 r. Mieczysławie Gilu.

Mieczysław Gil to lider małopolskiej Solidarności, tak na terenie ówczesnej Huty im. Lenina, jak i naszego regionu.

W filmie wystąpili m.in.: żona Ewa Gil, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Wiesław Pyzio (współgłodujący w Strzelcach Opolskich), Krzysztof Bzdyl (współosadzony w Kłodzku), Edward Nowak (współoskarżony), prof. Tomasz Gąsowski (MKO w 1989 r.), Jan M. Rokita (poseł OKP) i inni.

W filmie wystąpiły także poczty sztandarowe:

sztandar NSZZ Solidarność Wydział Walcownia Zimna Blach w składzie Lesław Chruścik , Józef Bobela , Adam Kmita

oraz sztandar NSZZ Solidarność Duszpasterstwo Ludzi Pracy Mistrzejowice w Krakowie w składzie Marek St. Zawalski, Marian Różewski, Marek Skałka

W filmie wykorzystano także oryginalna nyskę milicyjną, dzięki uprzejmości Łukasza Pieniążka i Jana Pieniążka z Muzeum Ratownictwa w Krakowie.

Zdjęcia filmowe i wywiady realizowane były na terenie dawnej Huty im. Lenina (obecnie ArcelorMittal), w bardzo oryginalnych wnętrzach Centrum Administracyjnego Huty – obecnie Nowe Centrum Administracyjne (m.in. sala posiedzeń KRH, redakcja Głosu Nowej Huty), Aresztu Śledczego przy ul. Montelupich w Krakowie, klasztorze oo. Cystersów w Krakowie-Mogile, klasztorze oo. Bernardynów w Krakowie-Stradomiu.

Pomysł filmu wyszedł od Grzegorza Surdego, wieloletniego przyjaciela Mieczysława Gila.

Scenariusz i reżyseria – Krzysztof Brożek. Zdjęcia – Leszek Kabłak, montaż Jacek Solakiewicz.

Film nawiązuje i jest w pewnym sensie hołdem dla przedwcześnie zmarłego reżysera filmów dokumentalnych i artystycznych Wojciecha Wiszniewskiego, tworzącego w latach 70-tych.

Film jest także poprowadzony (choć nie do końca konsekwentnie) w formie one shot – jednego ujęcia.

Koproducentem filmu jest TVP, którą reprezentowali:

Piotr Legutko – dyrektor TVP Historia – jako zamawiający

Rafał Marek – dyrektor ośrodka krakowskiego TVP

Pani Alina Pięta – nadzór producencki ze strony TVP

Pani Dominika Dębowska – kierownictwo produkcji

Ze strony koproducenta – Stowarzyszenia NZS 1980 – Grzegorz Surdy, Sławomir Onyszko, Adam Kalita

Film, a w szczególności zdjęcia, powstał w dużej mierze dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu podmiotów, głównie:

MARR – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność – Komisja Krajowa, Przewodniczący Piotr Duda

NSZZ Solidarność Region Małopolska

Przewodniczący Adam Lach

Komisja Robotnicza Hutników NSZZ „Solidarność”

Przewodniczący Roman Wątkowski

Województwo Małopolskie

Marszałek Witold Kozłowski

ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna

Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu

Prezes Alice Neffe

Nowe Centrum Administracyjne

Prezes Przemysław Stępak

Instytut Literatury

Dyrektor dr Józef Ruszar

Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A.

Prezes Henryk Łabędź

i innych.

Pomoc otrzymaliśmy także od szeregu Osób, zaangażowanych w przygotowanie lokacji zdjęciowych, jak:

-Violetta Kałużny z ArcelorMittalw Krakowie, Czesław Bujak – NSZZ Solidarność Wydziału Blach Zimnych ArcelorMittal, Anna Bochenek, ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza,

– kpt. Olga Mazur, Rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Krakowie, mjr Anna Margelist -Czajczyk, Rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie

– i wiele innych

– Adam Burda, spółka Sol-Hut,

– Ojciec gwardian Barnaba Olszewski, klasztor Bernardynów w Krakowie-Stradomiu

– Ojciec opat mgr Adrian Mróz Ocist, Opactwo Cystersów w Krakowie-Mogile

– Ojciec przeor mgr Maciej Majdak Ocist, Opactwo Cystersów w Krakowie-Mogile

Wszystkim wymienionym i ewentualnie niewymienionym, bardzo dziękujemy.

Biogram Mieczysława Gila w Encyklopedii Solidarności, autorstwa Sławomira Chmury:

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15933,Gil-Mieczyslaw.html