Stowarzyszenie NZS realizuje film dokumentalny, biograficzny o Adamie Macedońskim pod roboczym tytułem „Adam Macedoński – lwowiak, krakus, patriota, opozycjonista, artysta” na zamówienie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych http://www.kombatanci.gov.pl/pl/ oraz ze wsparciem Wydziału Kultury Urzędu Miasta Krakowa.