Członkowie NZS, którzy odeszli…

Krzysztof Kornaś

Tomasz Szewczyk

Marian Kozielski

Jan Rojek

Lech Sadowski

Tadeusz Maranda

Mirek Tarasewicz

Janusz Kurtyka

Andrzej Grabowski

Henryk Szewczyk

Agata Michałek-Budzicz

Tadeusz Górczyk

Waldemar Mikulec

Robert Bodnar

Andrzej Nelicki

Marek Łoś

Bożena Huget

Maria Świerz

Barbara Łukaszek

Konstanty Miodowicz

Wojciech Pazdur

Dariusz Gnatowski