Druki ulotne

Rozpoczynamy ewidencję druków ulotnych Niezależnego Zrzeszenia Studentów z lat 1980-1989. W zbiorach Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego znajduje się kilka tysięcy druków ulotnych obejmujących NZS-y krakowskich uczelni oraz innych ośrodków akademickich w kraju.
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Apel prezydium KKK NZS / Krajowa Komisja Koordynacujna NZS. – B.m. : NZS KKK, 1981. – 1 s. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. – Ulotka.
CDCN, RU 1504 IIINiezależne Zrzeszenie Studentów
Co z postulatami ? / Zespół Postulatowy [NZS]. – B.m. : NZS, 1981. – 1 s. ; 30 cm
Uwagi: prawd. część większej całości ?!?. – Pow. białk. – Ulotka
CDCN, RU 1518 III

Niezależne Zrzeszenie Studentów
Do studentów Warszawy : 26 IX 1980 / Komitet Założycielski Niezależnego Związku Studentów. – Warszawa : NZS, 1980. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: data dopisana ręcznie. – Maszyn. – Ulotka.
CDCN, RU 1530 III

Niezależne Zrzeszenie Studentów
I [Pierwszy] Zjazd NZS : Kraków 3 – 5 IV 1981 / NZS. – Kraków : NZS, [1981]. – 22 s. [12 k.] ; 30 cm
Uwagi: Pow. białk. – Broszura. – NZS KR AR
CDCN, RU 1511 III

Niezależne Zrzeszenie Studentów
Komunikat Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów : 9 III 1981 / Ogólnopolski Komitet Założycielski NZS. – Warszawa : OKZ NZS, 1981. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: Syg.: Wojciech Bogaczyk, Jarosław Guzy, Lech Lipiński – Maszyn. – Ulotka
CDCN, RU 1516 III

Niezależne Zrzeszenie Studentów
Komunikat Prezydium KKK NZS : 22 XI 1981. / Prezydium KKK NZS ; Komitet Strajkowy. – Warszawa : NZS KKK, 1981. – 2 s.; 30 cm
Uwagi: Syg.: Jarosław Guzy, Janusz Wlasek – Pow. białk. – Ulotka
CDCN, RU 1506 III

Niezależne Zrzeszenie Studentów
Komunikat z prac Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów : 10-25 kwiecień 1981 : 26 IV 1981 / Krajowa Komisja Koordynacyjna NZS. – Warszawa : [NZS], 1981. – 2 s. ; 30 cm
Uwagi: Pow. białk. – Ulotka. – 1986 D 2/122
CDCN, RU 1383 III

Niezależne Zrzeszenie Studentów
Komunikat : 17 XI 1980 / Ogólnopolski Komitet Założycielski Niezależnego Zrzeszenia Studentów ; Eugeniusz Pietrasik Dyrektor Departamentu Wychowania i Spraw Młodzieżowych M.N.Sz.W.iT.. – Warszawa : NZS, 1980. – 1 s. ; 30 cm
Uwagi: Syg.: Eugeniusz Pietrasik – Off. z maszyn. – Ulotka.
CDCN, RU 1529 III

Niezależne Zrzeszenie Studentów
Komunikat : 20 III 1981 / Ogólnopolski Komitet Założycielski Niezależnego Zrzeszenia Studentów. – Warszawa : NZS, 1981. – 1 s. ; 30 cm
Uwagi: egz. inny od RU 1367, 1368 i 1370. – Pow. spiryt. – Ulotka.
CDCN, RU 1523 III

Niezależne Zrzeszenie Studentów
Komunikat : 20 III 1981 / Ogólnopolski Komitet Założycielski NZS ; NZS UJ Kraków. – Warszawa : NZS, 1981. – 2 s.; 30 cm
Uwagi: egz. inny od RU 1367 i 1368. – Pow. białk. – Ulotka
CDCN, RU 1370 III

Niezależne Zrzeszenie Studentów
Komunikat : 20 III 1981 / Ogólnopolski Komitet Założycielski NZS ; opr. NZS UJ, Kr.. – Warszawa : NZS, 1981. – 2 s. ; 30 cm
Uwagi: Zawiera : Komunikat Akademickiego Biura Interwencyjnego : (na podst. dok. Ogólnopol. Stud. Kom. Obr. Więzionych… / NZS Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Pow. białk. – Ulotka.
CDCN, RU 1367 III

Niezależne Zrzeszenie Studentów
Komunikat : 20 III 1981 / Ogólnopolski Komitet Założycielski NZS ; opr.NZS UJ Kraków. – Warszawa : NZS, 1981. – 2 k.; 30 cm
Uwagi: egz. inny od RU 1367 – Pow. białk. – Ulotka. – 1981 D 303/260a
CDCN, RU 1368 III

Niezależne Zrzeszenie Studentów
Letnia Szkoła Muzyki Nieformalnej : ankieta / Krajowa Komisja Koordynacyjna Niezależnego Zrzeszenia Studentów. – Warszawa : NZS KKK, 1981. – 2 k.; 30 cm
Uwagi: Pow. białk. – Ulotka.
CDCN, RU 1505 III

Niezależne Zrzeszenie Studentów
Opracowanie Tekstu Porozumienia Łódzkiego / NZS. – Łódź : NZS, 1981. – 5 k. ; 30 cm
Uwagi: Syg.: H. Lewandowski – Pow. białk. – Ulotka
CDCN, RU 1842 III

Niezależne Zrzeszenie Studentów
Ordynacja wyborcza na I Ogólnopolski Zjazd NZS / NZS. – [Kraków : NZS, 1981]. – 2 s. ; 30 cm
Uwagi: Pow. białk. – Ulotka.
CDCN, RU 1512 III

Niezależne Zrzeszenie Studentów
Oświadczenie koła NSZZ „Solidarność” pracowników biura Krajowej Komisji Koordynacyjnej : 30 IX 1981 / koło NSZZ „Solidarność” pracowników biura KKK NZS. – Warszawa : [NZS], 1981. – 1 s. ; 30 cm
Uwagi: Stdr. z maszyn. – Ulotka.
Incipit: Niezależnego Zrzeszenia Studentów
CDCN, RU 1461 III

Niezależne Zrzeszenie Studentów
Plan obrad I Ogólnopolskiego Zjazdu Niezależnego Zrzeszenia Studentów : 2 IV 1981 / Komisja Zjazdowa NZS. – Kraków : [NZS], 1981. – 2 s. ; 30 cm
Uwagi: Syg.: Marek A. Płaszewski, Sławomir Suss – Pow. białk. – Ulotka.
CDCN, RU 1507 III

Niezależne Zrzeszenie Studentów
[Kalendarz i regulamin I Ogólnopolskiego Zjazdu NZS] : 16 III 1981 / Komisja Zjazdowa. – Kraków : [NZS], 1981. – 2 s. ; 30 cm
Uwagi: Syg.: Marek A. Płaszewski, Sławomir Suss. – Pow. białk. – Ulotka. – 1981 D 483/37a-b
CDCN, RU 1513 III