Jan Rojek

Jan Rojek, ur. 17 III 1962 w Połomiu Dużym k. Bochni, zm. 16 VII 2011 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kier. antropologia (1991).

1980-1982 pracownik Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego nr 3 (na terenie Huty im. Lenina) w Krakowie-Nowej Hucie.

Od jesieni 1980 kolporter wydawnictw niezależnych. Od I 1981 w „S”, członek KZ w HPR.

13-16 XII 1981 uczestnik strajku w HPR na terenie HiL, organizator dostaw żywności dla strajkujących hutników. Kolporter wydawnictw podziemnych, w tym ulotek. 2 X 1982 zatrzymany, 4 X 1982 aresztowany, pobity podczas przesłuchania, przetrzymywany w areszcie KW MO w Krakowie, następnie w AŚ tamże, 24 XI 1982 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Krakowie na karę 2 lat więzienia, w XII

1982 uczestnik dwutygodniowej głodówki, 24 II 1983 warunkowo zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa. Zwolniony z pracy. Wielokrotnie zatrzymywany, skazywany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny. 1983-1984 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Budowy Elektrowni i Przemysłu Energoprzem, do 1985 w MPK Kraków. Od 1985 działacz NZS UJ, współzałożyciel Ruchu WiP w Krakowie (IV 1985); współorganizator i uczestnik wielu demonstracji i akcji protestacyjnych (pikiet, głodówek, petycji, happeningów, koncertów, spotkań i konferencji, m.in. 7-9 V 1987 międzynarodowego seminarium „Pokój międzynarodowy i porozumienia helsińskie” w kościele Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny w Warszawie, w IX 1987 głodówki w kościele oo. Jezuitów w Bydgoszczy na rzecz uwolnienia Oskara Kasperka i Piotra Różyckiego skazanych za odmowę służby wojskowej, 25-28 VIII 1988 Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach). 1985-1989 redaktor, autor, organizator działalności wydawniczej NZS i Ruchu WiP, współpracownik pism „Bez Dekretu” i „Paragraf”, uczestnik zjazdów Ruchu WiP w Warszawie, Żarnowcu, Wrocławiu i Szczecinie. 1988-1989 współorganizator protestów przeciwko stacjonowaniu wojsk sowieckich w Polsce i obowiązującej przysiędze wojskowej, w III 1988 akcji przeciwko ograniczaniu autonomii uczelni. IV/V 1988 organizator działań wspierających strajk w HiL. W X 1988 współorganizator bojkotu studium wojskowego na krakowskich uczelniach. W I 1989 współorganizator i uczestnik pikiety przed KC PZPR w Warszawie. 17 II 1989 uczestnik zatrzymania i wymiany ministra oświaty i szkolnictwa wyższego Jacka Fisiaka na przetrzymywanych przez MO kolegów.

IV-VI 1989 członek Prezydium Małopolskiego KO, uczestnik kampanii wyborczej KO „S”. Współinicjator i współorganizator 20 IV 1989 marszu gwiaździstego w Krakowie przeciwko kłamstwom oficjalnych mediów, 2 X 1989 wiecu, następnie bojkotu studium wojskowego na wyższych uczelniach. Współinicjator i jeden z liderów okupacji studium wojskowego UJ. 25 X 1989 współinicjator okupacji i przejęcia lokalu ZSMP w Krakowie. Od 1991 pracownik TVP Kraków. W 1994 ukończył kurs wydawców BBC, w 1996 stypendysta The United States Information Agency. Wydawca, kierownik Wydz. Audycji Informacyjnych, od II 2010 dyr. – redaktor naczelny TVP Kraków. Od 1992 w SDP, od 1998 członek ZZ Informacja TVP, 2008 Stowarzyszenia NZS 1980.

W 2007 współtwórca (z Maciejem Grabysą) programu „Tropiciele. Krakowska ścieżka reportażu” (od 2009 „Kontrapunkt. Studio dokumentu i reportażu TVP Kraków”). Reporter, autor filmów dokumentalnych o tematyce społecznej i historycznej, m.in. Misjonarz (2000), Sługa trędowatych (2001), Afrykańczycy (2002), reportaży wojennych z Chorwacji i Rwandy, trzęsienia ziemi w Iranie.

Wielokrotnie nagradzany, m.in. Nagroda Teleexpresu (1993), Nagroda Ekspresu Reporterów (1995). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

19 X 1982 – 16 VIII 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Remus; 10 VI 1985 – 31 III 1989 przez Wydz. V WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Prezes; 2 VI 1989 – 17 VII 1990 przez Wydz. III-1/OKPP WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Anarchiści.

 

http://www.encysol.pl/wiki/Jan_Rojek

Jan Szpil, Sławomir Chmura