Marian Kozielski

Marian Kozielski – polonista, poeta, niezależny wydawca i redaktor prasy drugiego obiegu, działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów i NSZZ „Solidarność”, więzień polityczny okresu stanu wojennego, współzałożyciel Ruchu „Wolność i Pokój” i członek Stowarzyszenia 1980, odznaczony medalem „Niezłomnym w słowie”. Zmarł 7 maja 2011 roku.