Stowarzyszenie NZS realizuje projekt notacji historycznych z kombatantami związanymi z Małopolską lub mieszkającymi obecnie w Małopolsce pod nazwą „OSTATNI Bohaterowie”.
Program jest finansowany w ramach programu „Filmoteka Małopolska” prowadzonego przez Organizatora – Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie z budżetu Województwa Małopolskiego.