Stowarzyszenie NZS 1980 realizuje projekt serii ogólnodostępnych koncertów „Piórem spisane, piórkiem zagrane”.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu Kultura Dostępna.

 

Spektakl pt. „Piórem spisane, piórkiem zagrane” w wykonaniu aktora Bogdana Brzyskiego oraz duetu klawesynowego ClaveDuo w składzie Joanna Solecka i Anna Huszczo.

Spektakl opiera się na tekstach dzieła historycznego autorstwa pamiętnikarza Jędrzeja Kitowicza pt. „Opis obyczajów za panowania Augusta III”. Słowu towarzyszy muzyka wykonywana przez duet klawesynowy, pochodząca z czasów tuż przed i zaraz po rozbiorach Polski. W programie koncertu znajdą się utwory kompozytorów polskich: Mikołaja Kleofasa Ogińskiego, Józefa Elsnera, Franciszka Lessla, niemieckich: Wilhelma Friedemanna Bacha, Carla Philippa Emanuela Bacha i francuskiego: Armanda Luisa Couperina. Będą to utwory powstałe i funkcjonujące w żywym repertuarze właśnie w czasach powstawania dzieła J. Kitowicza.
„Opis obyczajów” traktuje o poszczególnych sferach życia wszystkich stanów dawnej Polski. Daje przegląd zwyczajów i prawa, dostarcza wiedzy na temat codzienności – jak się ubierano, co jadano, jak wyglądał dzień powszedni, jak wychowywano dzieci i edukowano młodzież, jakie powinności i przywileje przypisane były przedstawicielom różnych stanowisk itd.
Relacja autora poświadcza coraz powszechniejsze i w końcu nieuniknione – pomimo krytyki tego procesu – przenikanie obcych wpływów do powszechnej w Polsce kultury sarmackiej. Elementy stylu życia innych nacji, zwłaszcza Niemców i Francuzów, coraz śmielej wkraczały do tradycyjnej rzeczywistości staropolskiej, powoli ją wypierając i zyskując coraz większą akceptację społeczeństwa. „Opis obyczajów” zaskakuje wnikliwością i humorem autora, pozwala także zrozumieć i uchwycić to, jak dalece nasz współczesny świat się zmienił, a jednocześnie pomaga namacalnie poczuć ciągłość naszej narodowej tradycji i poczucia polskości. Kulturę staropolską w warstwie muzycznej prezentować będą dzieła o cechach tanecznych – polonezy i mazury, odnoszące się do polskiej muzyki narodowej. Wpływy niemieckie, o cechach stylu galant, prezentować będą utwory synów Jana Sebastiana Bacha, których twórczość przypadła na tzw. okres przejściowy pomiędzy barokiem a klasycyzmem. Z kolei styl francuski, zaprezentowany przez duet autorstwa Armand-Luis Couperina przytoczy muzykę o cechach rokokowej, czysto zmysłowej przyjemności, noszącą w sobie echa wielkiej sztuki tzw. szkoły klawesynistów francuskich. Tak skomponowany program muzyczny i recytacje stanowią spójny przekaz, odzwierciedlający ducha epoki i upodobania ludzi tychże czasów.

 

 

Co robi piórko w klawesynie? Co ma wspólnego klawisz ze skoczkiem? Czy rezonans rezonuje? Jak szarpiąc druty wzruszać słuchaczy?

Zachęcamy do odkrywania fascynującego świata historycznych klawesynów oraz urzekającej muzyki komponowanej z myślą o wielkiej rodzinie instrumentów klawiszowych, które królowały w pałacach i salonach w XVII i XVIII wieku. Będziemy opowiadać i grać, pokażemy jak działa mechanika instrumentu i co kryje się w jego wnętrzu. Niech każdy chętny sam zasiądzie do klawesynu i da się uwieść urokowi srebrzystego dźwięku – raz pełnego wigoru, innym razem melancholii.
Zapraszamy do Gdowa, gdzie 15 czerwca 2018 r. w godz. 15-17 w Centrum Kultury odbędzie się prezentacja kopii historycznych klawesynów oraz warsztaty poświęcone muzyce na instrumenty klawiszowe z repertuaru XVII i XVIII-wiecznego.
Wydarzenie adresowane jest do uczniów, a także nauczycieli szkół muzycznych regionu, a poprowadzone będzie przez klawesynistki tworzące duet klawesynowy ClaveDuo: Annę Huszczo i Joannę Solecką. Spotkanie to będzie elementem większego przedsięwzięcia, finansowanego przez MKiDN w ramach projektu Kultura Dostępna, a noszącego wspólny tytuł „Piórem spisane, piórkiem zagrane”.