Powołanie komisji charytatywnej

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Odkąd założyliśmy stowarzyszenie NZS 1980 coraz częściej dowiadujemy się o naszych przyjaciołach czasów młodości, którym życie dało naprawdę w kość i zasługują na nasza pomoc. Zdarza się po temu dość szczególna okazja. Ludzie internowani i więzieni w latach 80-tych mogą do końca października tego roku wystąpić do sądu o odszkodowanie. Zamierzamy to zrobić wspólnie po to, aby stworzyć Fundusz Wsparcia, służący dawnym członkom NZS w chorobie, życiowych tragediach albo w zwyczajnej biedzie.

Apelujemy do więzionych i internowanych w tamtych latach Koleżanek i Kolegów z NZS – przyłączcie się do nas. Wystąpcie do sądów o odszkodowanie, przeznaczając je na pomoc dla potrzebujących. Jesteśmy w stanie udzielać pomocy prawnej każdemu, kto się by na to zdecydował.

Stowarzyszenie NZS 1980 powołało komisję charytatywną, która będzie pełnić funkcje zarządu projektowanego funduszu. Tworzą ją pierwsi przewodniczący NZS AM, UJ i AGH – Bogdan Klich, Jan Rokita i Robert Rychlicki. Darczyńcy będą powiadamiani o osobach, którym udzieliliśmy pomocy.

Zdzisław Jurkowski
Adam Kalita
Jan Rokita
Jarosław Zadencki

Stowarzyszenie NZS 1980
www.nzs1980.pl
e-mail: nzs1980@gmail.com
tel. +48 12 421 20 78