Stowarzyszenie NZS realizuje film dokumentalny o Janie Dubaniowskim ps. „Salwa” oraz jego partyzantach pod roboczym tytułem: „Salwa i Salwowcy”.

Program jest finansowany w ramach programu „Filmoteka Małopolska” prowadzonego przez organizatora – Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie z budżetu Województwa Małopolskiego.