Skład komisji

Komisja Charytatywna Stowarzyszenia NZS 1980 działa w składzie:

– Sławomir Onyszko – Przewodniczący
– Robert Rychlicki
– Jerzy Zięty