Skład komisji

Komisja Charytatywna Stowarzyszenia NZS 1980 działa w składzie:

– Magdalena Tomalak – Przewodnicząca
– Robert Rychlicki
– Sławomir Onyszko