Tomasz Szewczyk

Tomasz Jacek Szewczyk, ur. 20 VII 1960 w Krakowie, zm. 23 XII 2015 tamże. 1981-1987 student Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Filologiczny.

Od IX 1981 członek NZS, XI/XII 1981 uczestnik strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI na UJ, członek służb porządkowych.

16 XII 1981 – 1982 uczestnik niezależnych manifestacji 3 V i 13. dnia każdego miesiąca w Krakowie. Od VI 1982 współzałożyciel, wydawca, redaktor, redaktor techniczny, organizator druku podziemnych pism: Krakowskiej Komisji Wykonawczej NZS „Serwis Informacyjny Podziemnej Agencji Prasowej

Studentów i Solidarności” (we współpracy m.in. z Barbarą Niemiec, Krzysztofem Gurbą, Lechem Sadowskim i Ludwikiem Stasikiem) oraz Niezależnego Związku Młodzieży „Zew” (także autor); kolporter wydawnictw podziemnych z twórczością Czesława Miłosza i Józefa Mackiewicza oraz pism: „Mimo Wszystko”, „Hutnik”, „Polak”, „Arka” i ulotek, kurier z matrycami „Tygodnika Mazowsze”. 4 III 1983 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Krakowie, 25 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii, 18 VIII 1983 postępowanie umorzono. 1987-1988 zasadnicza służba wojskowa w Bochni.

1988-1991 nauczyciel jęz. polskiego i przysposobienia obronnego, 1991-1994 pracownik firmy meblowej Eurostyl, 1994-1995 handlowiec w firmie Excelent, 1995-1997 rolnik w Bieszczadach, 1997-2001 współwłaściciel firmy handlu nieruchomościami Forum, 2001-2008 kierowca, przewoźnik, od 2009 bezrobotny. W 2008 członek założyciel Stowarzyszenia NZS 1980.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2016).

http://www.encysol.pl/wiki/Tomasz_Jacek_Szewczyk

Tomasz Kalita