Zbiór prasy Niezależnego Zrzeszenia Studentów – druki ciągłe

 

Zbiór prasy Niezależnego Zrzeszenia Studentów zgromadzony w Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego liczy obecnie kilkaset tytułów pochodzących z uczelni krakowskich i innych ośrodków akademickich. Jest to prawdopodobnie największa znana tego typu kolekcja.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich posiadających niewymieniony poniżej tytuły i numery o przesyłanie ich za pośrednictwem Stowarzyszenia NZS 1980 do Fundacji CDCN.

” A ” : niezależny serwis informacyjny „Solidarność” / za członków „Solidarności”, NZS-u, wydawnictw niezależnych Bogdan Borusewicz. – 1982, nr 13-18. – Gdańsk : NSZZ „S” ; NZS, 1982. – 30 cm
Uwagi: Red.: B. Borusewicz
A 417001 III RARA
1982, nr 13, 15, 18

Ad Usum Internum : serwis informacyjny NZS AM / Sekcja Informacji NZS AM. – 1981, nr 2 – 1981, nr 13 (14 XII). – Kraków : NZS AM, 1981-. – 30 cm
A 417006 III RARA
1981, nr 2-3, 7, 13
442006 III RARA
1981, nr 3, 7

Akademia NZS / red. J. Gawor, J. Górski, J. Lindner. – 1989, nr 1 – 1989, nr 3. – Wrocław : NZS AR i AWF, 1989. – 21 cm
A 415009 II RARA
1989, nr 1-3

Akademik WSP : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów / 1985, nr 2 – 1985, nr 3. – Słupsk : NZS WSP, 1985. – 30 cm
A 417013 III RARA
1985, nr 2-3
442012 III RARA
1985, nr 3

Akces : nieregularnik strajkowy / 1981, nr 2. – Łódź : NZS Instytut Filologii Polskiej U.Ł., 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Eugieniusz Giepard, Adam Hohendorff, Jacek Kozieł, Włodzimierz I. Kupisz
A 417028 III RARA
[1981], nr 2

Akces : pismo NZS Uniwersytetu Wrocławskiego / NZS Uniwersytetu Wrocławskiego. – 1987, nr 1. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza NZS UWr, 1987. – 21 cm
A 415012 II RARA
1987, nr 1

Aneks / Niezależne Zrzeszenie Studentów WSP Opole . – 1981, nr 8 – 1981, nr 9. – Opole : NZS WSP, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Leszek Nocoń, Mirosław Olszewski, Bożena Paliwoda
A 417029 III RARA
1981, nr 8-9
442004 III RARA
1981, nr 9

Aneks : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów WSI i WSP / Rada Międzyuczelniana NZS WSI i WSP. – 1988, nr 1 – 1989, nr 2. – Opole : Rada Międzyuczelniana NZS WSI i WSP
A 415020 II RARA
1988, nr 1
1989, nr 2

Aplauz : pismo określonych sił Wydziału Prawa / NZS / Wydział Prawa / NZS. – 1981, nr 1 B (III) – 1981, nr 5 (XI). – Kraków : NZS UJ, 1981. – 30 cm
Uwagi: Od nr 2: pismo określonych sił Wydziału Prawa UJ (P). – Red.: Marek Bankowicz, Roman Graczyk, Wojciech Siemaszkiewicz, Jerzy Skoczylas. – Od nr 3/4: red. R. Graczyk i W. Siemaszkiewicz, od nr 5: M. Bankowicz, A. Kalita
A 417032 III RARA
1981, nr 1-5
442020 III RARA
1981, nr 1-5

Arka : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uczelni Warszawskich / Niezależne Zrzeszenie Studentów. – 1982, nr 1 – 1982, nr 4 . – Warszawa : NZS, 1982. – 30 cm
A 417036 III RARA
1982, nr 1-4
442025 III RARA
1982, nr 2-4

Aspekt : biuletyn informacyjny NZS Uniwersytet Śląski Katowice / NZS UŚ Katowice. – 1981, nr 1. – Katowice : NZS UŚ : Wydział Nauk Społecznych, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: J. Jurkiewicz, I. Kwiecień, A. Trybicki, K. Tylec
A 415027 II RARA
1981, nr 1

Bakcyl : gazeta niezależnych o wyraźnym profilu pomarcowym / 1981, nr 2. – Warszawa : NZS SGPiS, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Ewa Gutman, Eligiusz Mazur, Zbigniew Stawrowski
A 415037 II RARA
1981, nr 2

Barykada / pismo Ruchu Oporu NZS Kraków. – 1982, nr 1 (25 XI) – 1987, nr 29 (12 I). – Kraków : RO NZS, 1982. – 30 cm
A 417045 III RARA
1982, nr 1-4
1983, nr 5, 7-16, 18-20
1984, nr 21-25, wyd. (nr 24) z 26 X
1985, nr 26
1986, nr 28
1987, nr 29
442029 III RARA
1982, nr 1-4
1983, nr 5, 7-16, 18-20
1984, nr 21-25, wyd. (nr 24) z 26 X
1985, nr 26
1987, nr 29

Bez Cenzury : pismo NZS PS [Politechniki Szczecińskiej] / 1989, nr 2(5). – Szczecin : NZS PS, 1989. – 30 cm
Uwagi: Red.: [pseud.] AMICUS, Waldemar Kotiasz, Sławomir Krzwczyk, Ryszard Kucharski, Joanna Kuczyńska, Zbigniew Matczak, Adam Miksa, Sławomir Oziero, Dorota Stankiewicz, Krzysztof Wojtasiak
A 417049 III RARA
1989, nr 2(5)

Bez Tytułu : pismo społeczno-kulturalne NZS UJ / NZS UJ / red. odp. Paweł Chojnacki. – 1989, nr 1 (26 IV). – Kraków : NZS UJ, 1989. – 30 cm
Uwagi: Red.: Paweł Chojnacki
A 417057 III RARA
I 1989, nr 1 (26 IV)
442038 III RARA
1989, nr 1 (26 IV)

Bez Tytułu : pismo społeczno-kulturalne NZS / NZS / Krzysztof Budziakowski i in.. – 1981, nr 1 – 1981, nr 3/4 (3 XI). – Kraków : NZS UJ, 1981- (Pow. Z.M.P. UJ). – 21 cm
Uwagi: Red.: Krzysztof Budziakowski, Krzysztof Gurba, Wiesław Łabaj, Lech Sadowski, Jacek Sieradzan, Ludwik Stasik. – Nakład: 1500 egz. (nr 2 – 3000) . – Do redakcji od nr 2 dołączyli: Anna Galicka, Anna Mucha,Tadeusz Sułek
A 415046 II RARA
1981, nr 1-3/4
440022 II RARA
1981, nr 1-3/4

BI NZS : biuletyn informacyjny NZS Gdańsk : informacje dokumenty komentarze / 1988, nr 2 – 1989, nr 17. – Gdańsk : NZS, 1988. – 30 cm
A 417086 III RARA
1988, nr 2-3, 8, 10, 13-14
1989, nr 15-17
442072 III RARA
1988, nr 3, 13-14
1989, nr 15-17

Bibuła : biuletyn informacyjny budowlańców / 1980, nr 4 . – Wrocław : KZ NZS Wydziału Budownictwa Lądowego PWr, 1980. – 30 cm
Uwagi: Red.: Bogdan Ludkowski, Zbigniew Nidecki, Jan Osękowski, Michał Pigoń, Jacek Skarul, Romuald Tarezewski
A 417062 III RARA
1980, nr 4

BIS NZS : biuletyn informacyjny studentów : pismo Międzyuczelnianego Komitetu Protestacyjnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów / Międzyuczelniany Komitet Protestacyjny NZS. – 1982, nr 21 – 1984, nr 3/4(41- (I). – Poznań : MKP NZS, 1982. – 30 cm
A 417069 III RARA
1982, nr 19-23
1983, nr 1/39-3/4(41/42)
442358 III RARA
1983, nr 2(40)

BIS : biuletyn informacyjny studentów / Sekcja Informacji Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS. – 1981, nr 1 – 1981, nr 3/4 . – Warszawa : SI KKK NZS, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Robert Czarnota, Małgorzata Łopińska, Elżbieta Misiewicz, Małgorzata Siara, Jolanta Staszewska, Kuba Sufin
A 417070 III RARA
1981, nr 1-3/4
442042 III RARA
1981, nr 1-3/4

Biuletyn Informacyjny Biura Organizacji Białego Marszu / Zespół Redakcyjny. – 1981, [b. nr] 17 V. – Kraków : [b. w.], 1981. – 30 cm
Uwagi: Biuletyn wydany po zamachu na życie Papieża Jana Pawła II . – Organizatorzy odwołanych Juvenaliów powołali Biuro Organizacyjne Białego Marszu (SSKJ, NZS, SZSP), który przeszedł ulicami Krakowa 17 maja 1981w godz. 10-12
A 417115 III RARA
1981, [b. nr] 17 V
442060 III RARA
1981, [b. nr] 17 V

Biuletyn Informacyjny NZS WSI Opole . – 1981, nr 2 . – Opole : NZS WSI, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Zbigniew Bereszyński, Wiesław Ukleja
A 415075 II RARA
1981, nr 2

Biuletyn Informacyjny NZS WSP Opole / NZS WSP Grupa Informacji i Propagandy. – 1981, nr 3. – Opole : NZS WSP, 1981. – 30 cm
A 417129 III RARA
1981, nr 3

Biuletyn Informacyjny NZS . – 1982, nr 3 – 1982, nr 7 . – Lublin : NZS, 1982. – 30 cm
A 417127 III RARA
1982, nr 3, 7
442082 III RARA
1982, nr 3

Biuletyn Informacyjny NZS / J. Szczepański, A. Lignarski. – 1981, nr nr spec. (11 XI). – Rzeszów : NZS AR, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: A. Lignarski, J. Szczepański
A 417130 III RARA
1981, [b. nr]

Biuletyn Informacyjny NZS / Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Łódzkiej. – 1987, nr 16 . – Łódź : NZS PŁ, 1987. – 30 cm
A 417128 III RARA
1987, nr 16

Biuletyn Informacyjny NZS / NZS Akademia Medyczna im. M. Kopernika w Krakowie. – 1980, nr 1 – [1980], nr [b. nr] . – Kraków : NZS AM, 1980. – 21 cm
A 415074 II RARA
1980, nr 1, [b. nr]

Biuletyn Informacyjny NZS / NZS UW. – 1981, nr I/II – 1981, nr 4 . – Warszawa : NZS UW, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Elżbieta Bednarska, H. Głowacki, J. Jackowski, T. Lis, A. Ostaszewska
A 417131 III RARA
1981, nr 1/2, [3], 4

Biuletyn Informacyjny . – 1980, nr 1 – 1981, nr 3/4(16/7) . – Katowice : Zarząd NZS Śl. AM, 1980. – 30 cm
Uwagi: Od nr 2: Prosto z Mostu (T). – Red.: Krzysztof Gołba, Tomasz Irzyniec, Piotr Janas, Jerzy Mirosław Jawirski, Zbigniew Kalita, Daniel Kutkowski, Jerzy Marek, Ewa Pikuła, Wojciech Pluskiewicz
Nr 4(7) – numer strajkowy.
A 417905 III RARA
1980, nr 1-3
1981, nr 1(4)-8/9(11/12), 1(14)-3/4(16/17)
+ nr spec. pt. Studenci ’81
442887 III RARA
1980, nr 1-3
1981, nr 1(4)-8/9(11/12), 2(15)-3/4(16/17)
+ nr spec. pt. Studenci ’81

Biuletyn Informacyjny / NZS WSI Radom . – 1981, nr 1 . – Radom : NZS WSI, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Włodzimierz Dobrowolski, Robert Łoboda, Robert Rzepka
A 417102 III RARA
1981, nr 1

Biuletyn Niezależnego Zrzeszenia Studentów AE / Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Ekonomicznej, Anna Kulka, Włodzimierz Leszczyński, Grażyna Śmigielska, Bohdan Zając. . – 1980, nr 1 (2 XII) – 1981, nr 18 (27 XI). – Kraków : NZS AE, 1980. – 21 cm
Uwagi: Red.: Anna Kulka, Włodzimierz Leszczyński, Grażyna Śmigielska, Bohdan Zając . – od wyd. spec. nr 1 z 18 Lutego1981 w red. (zamiast A. Kulki) Jacek Stanisławski, a szata graf. Tadeusz Świętek; nr 6 red. Już tylko W. Leszczyński i G.Ś
A 415104 II RARA
1980, nr 1
1981, nr 2, 5-7/8, 10-13, 16-18 + wyd. spec. 1, 2/4
440050 II RARA
1980, nr 1
1981, nr 2, 5-13, 16-18 + wyd. spec. 1, 2/4

Biuletyn Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie / NSZ Akademii Sztuk Pięknych. – 1980, nr 2 (9 XI). – Kraków : NZS ASP, 1980. – 30 cm
A 417173 III RARA
1980, nr 2 (9 XI)

Biuletyn Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMCS . – 1981, nr 7 – 1981, nr 12 aneks. – Lublin : NZS UMCS, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Mirosław Haponiuk, Marek Jędrych, Krzysztof Kaczorowski, Wojciech Oleksiński, Wiesław Ruchlicki, Emil Warda, Janusz Wąchała
A 415106 II RARA
2: 1981, nr 7-12 + nr 12 aneks (L. Kołakowski, Tezy o nadzieji…)
440049 II RARA
2: 1981, nr 7-12 + nr 12 aneks (L. Kołakowski, Tezy o nadzieji…)

Biuletyn Niezależnego Zrzeszenia Studentów / red.: Dorota Stec, Artur Wroński (red. odp.), Bronisław Wildstein, Konstanty Miodowicz. – 1980, nr 1 (X) – 1981, nr 8. – Kraków : NZS UJ, 1980. – 21 cm
Uwagi: Red.: Konstanty Miodowicz, Dorota Stec, Bronisław Wildstein, Artur Wroński. – nr 3, 4 i 7 tyt.: Biuletyn NZS Niezależnego Zrzeszenia Studentów UJ . – nr 5 i 8 tyt.: Biuletyn NZS Niezależnego Zrzeszenia Studentów. od nr 5 w red. też: Wojciech
A 415103 II RARA
1980, nr 1, 3-5, 7
1981, nr 8
440051 II RARA
1980, nr 1, 3-5, 7
1981, nr 8

Biuletyn NZS AE : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Ekonomicznej / Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Ekonomicznej. – – 1988, nr 1-2 (19 IV) – 1989, nr 7(13) (4 V). – Kraków : NZS AE, 1988. – 21 cm
A 415105 II RARA
1988, nr 1/2, 1(7)-2(8)
1989, nr 7(13)

Biuletyn Specjalny Marcowy / Niezależne Zrzeszenie Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – [1981, b. nr] III. – Lublin : NZS KUL, [1981]. – 30 cm
A 417187 III RARA
1981, [b. nr] III
442086 III RARA
1981, [b. nr] III

Biuletyn Strajkowy Akademii Ekonomicznej / Agencja Informacyjna NZS AE. – 1989, nr 2 (26 V) – 1989, nr 7 (31 V). – Wrocław : Agencja Informacyjna NZS AE, 1989. – 30 cm
A 417198 III RARA
1989, nr 2-3, 5, 7

Biuletyn Strajkowy AMG / NZS Akademii Medycznej Gdańsk. – 1980, nr 1 (8 XI) – 1980, nr 3 (12 XI). – Gdańsk : NZS AM, 1980. – 21 cm
A 415113 II RARA
1980, nr 1, 3

Biuletyn Strajkowy NZS UMK / Sekcja Informacji ZU NZS UMK. – 1981, nr 3 (20 XI) – 1981, nr 22 (5 XII). – Toruń : NZS UMK, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Grażyna Łętowska, Joanna Perkowska, Z. Stasiak
A 417193 III RARA
1981, nr 3, 8-11, 13-14, 22
442104 III RARA
1981, nr 3, 10, 22

Biuletyn Strajkowy / Biuro Informacyjne Strajku AGH. – 1981, nr 1 (18 XI) – 1981, nr 4 (21 XI). – Kraków : NZS AGH, 1981. – 30 cm
A 417192 III RARA
1981, nr 1-4
442103 III RARA
1981, nr 1-2

Biuletyn Wrocławski / Niezależne Zrzeszenie Studentów. – 1982, nr 10 – 1982, nr 19 (21 V). – Wrocław : NZS, 1982. – 30 cm
A 417204 III RARA
1982, nr 4-5, 7?, 10, 19

Biuletyn Zjazdowy / Biuro Informacyjne NZSS „Solidarność” Regionu Mazowsze ; Lech Gizelbach, Tadeusz Narkun. – 1981, [b. nr] (9 IX) – 1981, [b. nr] (10 IX). – Warszawa : BI NSZZ „S” Regionu Mazowsze, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Lech Gizelbach, Tadeusz Narkun
A 417205 III RARA
1981, [b. nr] (9 IX), (10 IX)
442112 III RARA
1981, [b. nr] (9 IX)

Biuletyn / Niezależne Zrzeszenie Studentów Polskich Akademii Medycznej w Gdańsku . – 1981, nr 5 . – Gdańsk : NZS AMG , 1981. – 30 cm
A 417175 III RARA
1981, nr 5

Biuletyn / NZS UAM. – [1982, b. nr ]. – Poznań : NZS UAM, 1982. – 21 cm
A 415051 II RARA
[1982, b. nr (47 tydzień wojenny), b. nr]

BiZoN : Pismo wydawane przez NZS Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ / NZS BiNoZ UJ. – 1990, nr 2 (11 III) – 1990, nr 3/4 (9 IV). – Kraków : NZS BiNoZ UJ, 1990. – 30 cm
Uwagi: Red.: Andrzej Garapich, Janusz Nawrat. – periodyk
A 417207 III RARA
1990, nr 2-3/4
442113 III RARA
1990, nr 2-3/4

Bratnia Pomoc : pismo NZS PW / NSZ PW. – 1988, nr 3 – [1989], nr 7. – Warszawa : NZS PW, 1988. – 21 cm
Uwagi: Wydanie specjalne pt. „Bibuła Jednodniowa NZS PW : nieznany marzec’68” przygotowane przez redakcję NZS PW „Bratnia Pomoc”
A 415132 II RARA
1988, nr 1-4, wyd. spec. III
1989, nr 7
440068 II RARA
1988, nr 3-4

Byliśmy Jesteśmy Będziemy / Międzyzwiązkowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”, NSZZ RI „S” oraz NZS Ucz. Łódz.. – 1982, nr 13. – Łódź : MKK NSZZ „S” ; NSZZ RI „S” oraz NZS Ucz., 1982. – 30 cm
A 417216 III RARA
1982, nr 13
442119 III RARA
1982, nr 13

Całym Zdaniem : pismo studentów AR / Henryk Stańczak [i in.]. – 1981, nr 3/3 (III). – Lublin : NZS AR, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Wojciech Guz, Anna Hulewicz, Wojciech John, Henryk Stańczak
A 415138 II RARA
1981, nr 3/3 (III)
440070 II RARA
1981, nr 3/3 (III)

CDN : niezależne pismo Wybrzeża / 1982, nr 3 (29 VIII) – 1982, nr 8 (12 XII). – Gdańsk : [b. w.], 1982 – (druk SKS NZS „Trójmiasto”). – 30 cm
A 417219 III RARA
1982, nr 3, 5/6-8
442123 III RARA

 

CDN : pismo członków i sympatyków NZS / Niezależne Zrzeszenie Studentów. – 1986, nr 1 – 1986, nr 2. – Wrocław : NZS, 1986. – 21 cm
A 415140 II RARA
1986, nr 1-2

CDN : pismo społeczno-informacyjne NSZZ „Solidarność” Region Pomorza Zachodniego / NZSS „Solidarność” Region Pomorza Zachodniego. – 1983, nr 2/14 (14 VI) – 1987, nr 54 (28 I). – Szczecin : NSZZ „S” Region Pom. Zach., 1982. – 30 cm
A 417220 III RARA
1983, nr 2/14 (14 VI)
1983, nr 5/17 (1 VIII)
1985, nr 31 (31 VIII)
1987, nr 54 (28 I)

CIA Biuletyn Strajkowy : serwis informacyjny. / 1989, nr [b.nr 1] (27 V) – 1989, nr [b.nr 3] (30 V). – Warszawa : NZS UW, 1989. – 21 cm
A 415145 II RARA
1989, nr [b.nr ] 27 V, 29 V, 30 V
440073
1989, [b. nr] 30 V

CIA Centre of Academic Information of Independent Students’ Association : foreign bulletin / Robert Pastryk. – 1989, nr 1 (I). – Warszawa : NZS UW, 1989. – 21 cm
Uwagi: Red.: Robert Pastryk
A 415143 II RARA
1989, nr 1(I)
440072 II RARA
1989, nr 1 (I)

CIA Centrum Informacji Akademickiej Niezależnego Zrzeszenia Studentów : serwis informacyjny / Robert Pastryk. – 1987, nr 1 (8 XII) – 1989, nr spec. (25 V). – Warszawa : CIA NZS, 1987. – 21 cm
Uwagi: Red.: Robert Pastryk
A 415144 II RARA
1987, nr 1 (8 XII)
1988, nr 3-8, 15-16, 20, 22/23, 25-26, 28-30, 37, 39-41
1989, nr 42, 45/46-47, 50-54, nr spec 17 IV, 56, nr spec. 25 V
440074 II RARA
1988, nr 3, 5, 16, 22/23, 26, 37, 41
1989, nr 42, 52, 54, nr spec. 17 IV, 56

CIA : Centrum Informacji Akademickiej przy Niezależnym Zrzeszeniu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego / Paweł Bujalski i in.. – 1981, nr 1 (11 III) – 1981, nr 36 [15] (27 XI). – Warszawa : NZS UW, 1981. – 30 cm
Uwagi: Od nr 24 [1]: Gazeta Strajkowa (T). Od nr 27 [4]: Gazeta Strajkowa Warszawskich Uczelni (T). – Red.: Paweł Bujalski, Mariola Chlebicz, Magdalena Helia, Andrzej Horubała, Krzysztof Juszczak, Dorota Maj, Asia Maniak, Jolanta Szwajkowska, Monika Węg
A 417230 III RARA
1981, nr 1-11, 13-16, 24-28, 31, 35 [dwa nr: 25 i 26 XI], 36, , nr spec. 30 III, IV
442127 III RARA
1981, nr 1, 7, 15, 24-28, nr spec. 30 III

Co Dalej… : wiadomości – komentarze – opinie ; Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Wrocławskiej / Krzysztof Błachut. – 1981, nr 1 (5 X) – 1981, [b. nr] (8 XII). – Wrocław : NZS PWr., 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Krzysztof Błachut, Dorota Bochen, Jerzy Drozd, Wojciech Janowski, Agnieszka Kacprzak, Jarosław Kłoczko, Zbigniew Kopaczyński, Marek Starobrat, Wiesław Żywicki
A 417235 III RARA
1981, nr 1-9, wyd. nazw. (10 XI), (8 XII)
442135 III RARA
1981, nr 1-9

Co Słychać… : Komunikat NZS Akademia Medyczna / Maria Świderska i in.. – 1980, [b. nr] (31 X) – 1981, [b. nr] (24 XI). – Wrocław : NZS AM, 1980. – 30 cm
Uwagi: Red.: Piotr Kotłowski, Paweł Otrębski, Jacek Pawłowski, Katarzyna Pruszyńska, Katarzyna Suchar, Maria Świderska, Katarzyna Torosiewicz
A 417236 III RARA
1980, [b. nr] 31 X, 12 XII
1981, [b. nr] 27 II, 26 III, 29 IV, 16 V, 24 XI
442136 III RARA
1980, [b. nr] 31 X
1981, [b. nr] 27 II, 26 III, 24 XI

Coma : niezależne pismo studentów Akademii Medycznej / Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Medycznej w Poznaniu. – 1988, nr 8 (XII). – Poznań : NZS AM, 1988. – 21 cm
A 415147 II RARA
1988, nr 8 (XII)

Curie : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej / Niezależne Zrzeszenie Studentów UMCS. – 1988, nr 6/7 (16 XII). – Lublin : NZS UMCS, 1988. – 21 cm
A 415152 II RARA
1988, nr 6/7

Czarna Skrzynka : Biuletyn Informacyjny NZS Uczelni Szczecińskich / Niezależne Zrzeszenie Studentów. – 1988, nr 4 (II) – 1989, nr 9/10 (II). – Szczecin : NZS, 1988. – 30 cm
A 417239 III RARA
1988, nr 4
1989, nr 9/10

Czas Przyszły : pismo studentów i młodej inteligencji / Niezależne Zrzeszenie Studentów. – 1983, nr 2/3 (15 IV) – 1985, nr 4/5 (I). – [Warszawa] : NZS, 1983. – 30 cm
A 417240 III RARA
1983, nr 1-2/3
1985, nr 4/5
442138 III RARA
1983, nr 1-2/3
1985, nr 4/5

Do Użytku Wewnątrzorganizacyjnego : pismo społeczno-polityczne studentów / Niezależny Związek Studencki AE. – 1981, nr 3 – 1981, nr 1 (IV). – Kraków : NZS AE, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Stanisław Stefaniak, Tadeusz Świętek
A 415166 II RARA
1981, nr 1, 3 (Miłosz Cz., Zniewolony umysł)
440088 II RARA
1981, nr 1, 3 (Miłosz Cz., Zniewolony umysł)

DOK : Komunikat Ruchu Młodzieży Katolickiej / Duszpasterstwo Oaza KiK ; Niezależne Zrzeszenie Studentów ; Politechnika Wrocławska, red: Dariusz Mroczek [i in.]. – 1981, (6 III) – 1981, (26 V). – Wrocław : NZS PWr., 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Gohdan Horodyski, Jerzy Legut, Dariusz Mroczek, Joanna Płachta, Małgorzata Wójcik, Andrzej Zimosz
A 415169 II RARA
1981, 6 III, 20 IV, 26 IV, 26 V
440090 II RARA
1981, 6 III, 20 IV, 26 V

Donosiciel : informator NZS UJ / Niezależne Zrzeszenie Studentów UJ. – 1981, nr 1 (5 III) – 1981, nr 20 (10 XII). – Kraków : NZS UJ, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Kazimierz Dąbrowa, Viola Jachimczak, Jola Tuchowicz, Dariusz Pasieka. – Od nr 3: Spis (T). – Od nr 3: systematyczny przegląd informacji studenckich (P). – Od nr 1(16) (6 X): Tygodnik (T)
A 419706 IV RARA
1981, nr 1-15, 1(16)-4/5(19/20) + wyd. strajkowe 1, 3/4-20
444703 IV RARA
1981, nr 1-3(18) + wyd. strajkowe 3/4, 7-9, 13-14, 16/17-20

Dwadzieścia Trzy : dawniej CDN : pismo NZS UWr / Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. – 1990, nr 2 – 1990, nr 11. – Wrocław : NZS UWr. ; wyd. Universitas, 1990. – 21 cm
A 415174 II RARA
1990, nr 2, 5-6, 11
440093 II RARA
1990, nr 6

Elipsa : niezależny biuletyn studencki / Adam Tomaszewski, Henryk Palczewski, Janusz Laskowski. – 1981, nr 1 (II) – 1981, nr 6/7 (VII). – Słupsk : NZS WSP, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Jerzy Fryckowski, Czesława Hryszkiewicz, Stefan Jażdżewski, Janusz Laskowski, Henryk Palczewski, Jacek Rudecki, Adam Tomaszewski, Edward Wójcik
A 417281 III RARA
1981, nr 1-6/7
442170 III RARA
1981, nr 1 , 3

Emperium : dawniej Od Nowa / Tomasz Ciesielski i in.. – 1981, nr 4 (12 I) – 1981, nr 6 (15 XI). – [Warszawa] : NZS na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej PW, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Tomasz Ciesielski, Zbigniew Hennel, Piotr Jaworski, Michał Priachin. – dawniej : Od nowa
A 417284 III RARA
1981, nr 4, 6
442171 III RARA
1981, nr 4

Enzetesik : serwis informacyjny NZS Kraków / Studencka Agencja Informacyjna Kraków NZS. – 1989, nr 1 (1 IV) – 1989, nr 6 (7 XI). – Kraków : SAI NZS, 1989. – 21 cm
Uwagi: Red.: Marek Walencik . – druk: Krakowska Oficyna Studencka nr 4 druk: Przegląd Akademicki ;nr 6 druk Spółdzielnia Mleczarska im. Marka Kurzyńca
A 415187 II RARA
1989, nr 1-6
440099 II RARA
1989, nr 1-6

Esculap : pismo Środowiskowe NZS AMG / Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Medycznej Gdańsk. – 1988, nr b.n. (XI). – Gdańsk : KO NZS AMG, 1988. – 21 cm
A 415190 II RARA
1988, b. nr (XI)

FBI : fakty biuletyn informacyjny / Dopminik Zdort. – 1989, nr 8 (2 V). – Warszawa : NZS UW, 1989. – 21 cm
Uwagi: Red.: Dominik Zdort
A 415193 II RARA
1989, nr 8 (2 V)

Gazeta Akademicka : pismo środowiskowe / 1986, nr 1 (I) – 1987, nr 3(7) (II). – Wrocław ; Warszawa : [b. w.], 1986. – 30 cm
Uwagi: Pismo ukazuje się dzięki pomocy NZS i NSZZ „S” Szkół Wyższych
A 417301 III RARA
1986, nr 1-5/6
1987, nr 3(7)
442182 III RARA
1986, nr 1-5/6

Gazeta Strajkowa : Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika / Komitet Strajkowy NZS UMK. – 1989, nr 1 (29 V) – 1989, nr 3 (31 V). – Toruń : KS NZS UMK, 1989. – 30 cm
A 417319 III RARA
1989, nr 1-3
442193 III RARA
1989, nr 1-3

Gazeta Strajkowa / Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej. – 1989, nr 1 (25 V) – 1989, nr 7 (31 V). – Warszawa : NZS PW, 1989 – (Druk: Drukarnia Strajkowa NZS PW). – 21 cm
A 415211 II RARA
1989, nr 1, 5-7
440107 II RARA
1989, nr 5-7

Gazeta Uliczna / RKS NSZZ „Solidarność” i Niezależne Zrzeszenie Studentów. – 1988, nr 2 (3 V) – 1988, nr 7 (22 VIII). – Wrocław : RKS NSZZ „S” ; NZS, 1988. – 15 x 21 cm
A 415212 II RARA
1988, nr 1-4, 7
440108 II RARA
1988, nr 2, 7

Geolog : biuletyn informacyjny NZS / Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH. – 1981, nr 1 (10 V). – Kraków : NZS AGH, 1981. – 30 cm
A 417332 III RARA
1981, nr 1 (10 V)
442202 III RARA
1981, nr 1 (10 V)

Glosator : pismo członków NZS Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego / NZS UJ. – 1989, nr 1/2 (17 III) – 1990, nr 9 (XII). – Kraków : NZS UJ
Uwagi: Red.: Marcin Parzyński, Jolanta Paschalska-Kulak, Małgorzata Sobol . – druk: Studencka Agencja Wydawni cza NZS UJ; od nr 5b Pismo członkówNiezależnego Zrzeszenia Student ów WPiA UJ; nr 9 Pismo członków NZ SWPiA UJ
A 417370 III RARA
1989, nr 1/2-7, 9
U 442223 III RARA
1989, nr 1/2-5b, 7, 9

Głos Akademicki . – 1983, nr 3 (7 XII). – Katowice : NZS, 1983. – 30 cm
Uwagi: Wyd. A
A 417335 III RARA
1983, nr 3 (7 XII)
442203 III RARA
1983, nr 3 (7 XII)

Głos Studencki : tygodnik Niezależnego Zrzeszenia Studentów / A. Pozlewicz, P. Wielopolski, Z. Koreń. – 1981, nr 1 (27 IV) – 1981, nr 10 (11 XI). – Szczecin : NZS, 1981. – 24 cm
Uwagi: Red.: Z. Koreń, A. Pozlewicz, P. Wielopolski
A 415219 II RARA
1 1981, nr 1-7, 10
440110 II RARA
1 1981, nr 3-6, 10

Głos Wolny : pismo Ruchu Oporu NZS / Ruch Oporu NZS. – 1982, nr [br. nr] (XI) – 1983, nr 4/5 (II). – Kraków : RO NZS, 1982. – 30 cm
Uwagi: Red.: Grzegorz Ciepły
A 417365 III RARA
1982, [b. nr] (XI)
1983, nr 4/5

Gołębnik : pismo Instytutu Filologii Polskiej NZS UJ / 1981, nr 2 (X). – Kraków : NZS IFP UJ, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Witold Bereś, Krzysztof Borowiec, Adam Kalita, Marek Lasota, Tadeusz Maragda, Agnieszka Szumny, Ewa Zbylut
A 415225 II RARA
1981, nr [1]-2 (X)
440115 II RARA
1981, nr 2 (X)

Gwar : gazeta wrocławskiej Akademii Rolniczej / Niezależne Zrzeszenie Studentów. – 1981, nr 4 (26 I) – 1981, nr 10 (18 VI). – Wrocław : NZS AR, 1980. – 30 cm
Uwagi: Red.: Włodzimierz Cedrowski, Mieczysław Chudziak, Piotr Czajkowski, M. Duda, J. Gondzik, Jacek Gwóźdź, Wojciech Jarosz, D. Kwakiewicz, Jacek Marszałek, Sławomir Matkowski, Janusz W. Rawski, W. Szałaj, Stanisław Walkowski, Jacek Wojciechowski
A 417394 III RARA
1981, nr 4, 7, 10
442239 III RARA
1981, nr 7

Gwarek : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. ks. St. Staszica / N.Z.S. AGH. – 1987, nr 1 (17 X) – 1990, nr 29 (14 II). – Kraków : NZS AGH, 1987. – 21 cm
Uwagi: pismo finansowane przez fundusz NZS AGH . – Z nr 8(16) współwyd.: „Przegląd Akademicki” 12(44). – Z nr 9(17) współwyd. PA nr 13(45)
A 415232 II RARA
1 1987, nr 1-7
2 1988, nr 1(10), 3/4(11/12)-9(17), 11(19)-16(24)
3 1989, nr 1(27)
4 1990, nr 29
440118 II RARA
1 1987, nr 2-7
2 1988, nr 1(10), 6(14), 8(16), 12(20), 14(22)-15(23)
3 1989, nr 1(27)
4 1990, nr 29

Hebdziol : serwis informacyjny / Biuro Prasowe Komitetu Strajkowego NZS PWr. – 1981, nr 2 (25 XI) – 1981, nr [br.nr] (8 XII). – Wrocław : NZS PWr., 1981. – 21 cm
A 415240 II RARA
1981, nr 2-5, 7, 9-11, [b. nr] (8 XII)
440120 II RARA
1981, nr 2-5, 7, 9-11

HiP Historia i Polityka : pismo Studentów Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego / studenci Niezależnego Zrzeszenia Studentów NZS UW Wydz. Historii. – 1989, nr 2-3 – 1989, nr 4. – Warszawa : NZS UW, 1989. – 30 cm
A 417400 III RARA
1989, nr 2/3-4

Immunitet : niezależny biuletyn studencki / Grażyna Łętowska i in. . – 1980, wyd. nadzw. (11 XI) – 1981, nr 9 (10 III). – Toruń : NZS UMK, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Maria Bednarska, Andrzej Chatłas, Grażyna Łętowska, Zofia Stasiak, Robert Ziemkiewicz
A 417427 III RARA
1980, wyd. nadzw. (11 XI)
1981, nr 9
442258 III RARA
1980, wyd. nadzw. (11 XI)
1981, nr 9

Immunitet : pismo NZS Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu / Radosław Korolczuk [i in.]. – 1988, nr 1 – 1990, nr spec. (11 XII). – Toruń] : NZS UMK, 1988. – 21 cm
Uwagi: Red.: Radosław Karolczuk, Sławomir Lipkowski, Rafał Maszkowski, Agnieszka Modeńska, Dorota Wieczorek, Adam Wnorowski, Agnieszka Wojciechowska
A 415250 II RARA
[1] 1988, nr 1-4 + dod. spec.
2 1989, nr 1(5)-8(12)
3 1990, nr 1(13)-6/7(18/19) + dod. spec., nr spec. (11 XII)
440127 II RARA
3 1990, nr dod. spec.
3 1990, nr 1(13)
3 1990, nr 06/7(18/9)

Impuls : pismo publicystyczno-informacyjne SKS NZS / 1987, nr 1 (II) – 1989, nr 20 (III). – Gdańsk : SKS NZS, 1987. – 30 cm
A 417429 III RARA
1987, nr 1, 4/5-8
1988, nr 9, 16
1989, nr 18/19-20
442260 III RARA
1987, nr 6, 8
1988, nr 9, 16

In Statu Nascendi / Zespół Biura Informacyjnego Uczelnianego Komitetu Strajkowego Akademii Rolniczej we Wrocławiu. – 1981, [b. nr] (5 XII). – Wrocław : NZS AR, 1981. – 21 cm
A 415251 II RARA
1981, [b. nr] (5 XII)

Indeks : Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów / Niezależne Zrzeszenie Studentów. – 1985, nr 7 (XI) – 1989, nr 4(43) (17 IV). – Kraków : NZS AR-PK-WSP, 1985. – 30 cm
Uwagi: [motto:] Święty Boże święty a nieśmiertelny błogosław odważnym i dzielnym (K. Wierzyński); od nr8(24): Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów AR*PK*WSP; nr 4(31) i 8(35) : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów AR*PK*WSP
A 417434 III RARA
[1] 1985, nr 7
[2] 1986, nr 13 (V), 13 (13 XII)
3 1987, nr 1(17)-4(20), 8(24)-11(27)
4 1988, nr 1(28)-4(31), 8(35)-10(37), 12(39)
5 1989, nr 2(41)-4(43), nr spec. (II)
442263 III RARA
[1] 1985, nr 7 (XI)
[2] 1986, nr 13 (13 XII)
3 1987, nr 1(17)-2(18), 4(20), 8(24)-11(27)
4 1988, nr 1(28), 3(30)-4(31), 8(35)-10(37), 12(39)
5 1989, nr 3(42)-4(43), nr spec. (II)

Indeks : pismo NZS ATR Bydgoszcz / Jan Krzysztof Ardanowski [i in.]. – 1981, nr 3 (24 V) – 1981, nr 4 (12 VI). – Bydgoszcz : NZS ATR, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Jan Krzysztof Ardanowski, Zdzisław Cisowski, Mirosław Kozłowski, Ryszard Piestrzyński, Wojciech Reich
A 415252 II RARA
1 1981, nr 3-4

Info : Serwis Informacyjny Niezależnej Agencji Informacji NZS AGH / Niezależna Agencja Informacji NZS AGH . – 1981, nr 1 (25 X) – 1981, nr 18 (10 XII). – Kraków : NZS AGH, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Beata Fularska, Piotr Jasion, Marek Kapturkiewicz, Joanna Kosińska, Małgorzata Zajtz. – Pod tytułem od nr 2 Niezależna agencja informacyjna NZS AGH . – Od nr 4 skład red. wymienny; z nr 6 współprac. D. Mól, B. Wojtoń
A 417436 III RARA
1981, nr 1-4(28 XI), 4(29 XI), 6-18
442265 III RARA
1981, nr 1-4, 6-16

Informacyjny Biuletyn NZS ASP / NZS ASP . – 1981, nr 4 (27 III). – Kraków : NZS ASP, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Anna Gałuszka, Małgorzata Komorowska, Jerzy Szafjański, Marek Wajda
A 417455 III RARA
1981, nr 4 (27 III)
442271 III RARA
1981, nr 4 (27 III)

Informator Akademicki / Sławomir Adrian i in.. – 1981, nr 12 (2 XII). – Lublin : Biuro Informacji Studenckiej NZS PL, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Sławomir Adrian, Włodzimierz Czwornóg, Waldemar Dekiel, Maria Kaczorowska, Grzegorz Piotrowski, Krzysztof Zięba
A 417468 III RARA
1981, nr 12 (2 XII)

Informator NZS przy SGGW / redagują M. Poddany, T. Cyngot, T. Rybka. – 1981, nr 47 (4 XII). – Warszawa : NZS SGGW, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: T. Cyngot, M. Poddany, Tomasz Rybka
A 417441 III RARA
1981, nr 47 (4 XII)
442283 III RARA
1981, nr 47 (4 XII)

Informator NZS PWr / Niezależne Zrzeszenie Studentów PWr. – 1988, nr 1 (10 X). – Wrocław : NZS PWr, 1988. – 15 x 21 cm
Uwagi: dod.”Na Indeksie”
A 415253 II RARA
1988, nr 1 (10 X)

Informator NZS / NZS Wyższej Szkoły Inżynieryjskiej. – 1981, [b. nr]. – Opole : NZS WSI, 1981. – 21 cm
A 415258 II RARA
1981, [b. nr]

Informator / Krzysztof Leski. – 1981, nr 3 (2 III) – 1989, nr 45 (19 V). – Warszawa : NZS PW, 1981. – 30 cm
Uwagi: Od nr 4: Informator Wewnętrzny (T). – Red.: Robert Bitner, Krzysztof Leski, Marcin Maszewski, Tamara Sentkiewicz
A 417487 III RARA
1981, nr 3-6/7, 14/15-17, 22/23, [b. nr] XI
1988, nr 34/35
1989, nr 38, 40-41, 44-45
442357 III RARA
1981, nr 4, 14/15
1988, nr 34/35
1989, nr 40-41

Informator : serwis informacyjny NZS i Organizacji Młodzieżowej KPN / Niezależne Zrzeszenie Studentów i Organizacja Młodzieżowa KPN. – 1987, nr [1] (20 IX) – 1989, nr 24 (30 X). – Kraków : NZS ; O.M. KPN ; FMW, 1987. – 30 cm
Uwagi: Od nr 21 Informator. Pismo Organizacji Studenckiej KPN. – Artur Then
A 417463 III RARA
1987, nr [1]-2, 4-9
1988, nr 10-12, 14-18/19, 21
1989, nr 22-24
442139 III RARA
1987, nr [1], 4-9
1988, nr 10-12, 15-18/19, 21
1989, nr 22-24

Jesteśmy : biuletyn wojenny NSZZ i NSZZ RI „Solidarność” oraz NZS Uczelni Łódzkich / Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna. – 1982, nr 5 (5 V). – Łódź : MKK, 1982. – 21 cm
A 415246 II RARA
1982, nr 5 (5 V)

 

Kabel : pismo komisji informacji NZS – UJ / NZS – UJ. – 1981, nr 1 (27 X). – Kraków : NZS UJ, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Jarosław Krawczyk, Agnieszka Skowronek, Jolanta Strużek
A 417503 III RARA
1981, nr 1 (27 X)
442299 III RARA
1981, nr 1 (27 X)

Kabel : serwis informacyjny NZS AGH / NZS – AGH. – 1981, nr 1 (30 III). – Kraków : NZS AGH, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: A. Bauer, A. Figiela, K. Kozak
A 417502 III RARA
1981, nr 1 (30 III)
442298 III RARA
1981, nr 1 (30 III)

Kabel : strajkowy serwis informacyjny NZS WSP Kielce / 1981, nr 1 (19 XI) – 1981, nr 11 (8 XII). – Kielce : NZS WSP, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Czesław Bakalarz, Andrzej Gołda, Krzysztof Kasprzyk, Janusz Kędracki, Krzysztof Lipiec, Janusz Mazanek, Graegorz Rak, Maria Rawska, Ula Rzędowska, Mariola Stępień, L. Strach, Stefan Szafraniec, Nina Wojciechowska
A 417501 III RARA
1981, nr 1-11
442297 III RARA
1981, nr 1-11

Kadrówka : pismo klubu politycznego NZS / 1989, nr 1 (28 III). – Kraków : KP NZS, 1989. – 21 cm
A 415286 II RARA
1989, nr 1 (28 III)

Kapuś : biuletyn informacyjny NZS Akademii Rolniczej w Szczecinie / 1981, nr 2 (18 V). – Szczecin : NZS AR, 1981. – 30 cm
A 417506 III RARA
1981, nr 2 (18 V)
442301 III RARA
1981, nr 2 (18 V)

Katharsis : Koło Młodzieży Katolickiej NZS WSI / Piotr Szafarczyk, Gerard Kabela, Hubert Kurzał. – 1981, nr 4 (1 X). – Opole : KMK NZS WSI, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Gerard Kabela, Hubert Kurzał, Piotr Szafarczyk
A 415290 II RARA
1981, nr 4 (1 X)

Klin : pismo NZS Elektroniki Politechniki Wrocławskiej / Mariusz Dybiec [i in.]. – 1981, [b. nr] (1 VI) – 1981, [b. nr] (17 XI). – Wrocław : NZS Elektroniki PWr., 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Krzysztof Chwiałkowski, Mariusz Dybiec, Waldemar Gosztyła, Andrzej Pytlak, Adrian Worutowicz
A 415297 II RARA
1981, [b. nr] 1 VI, 5 X, 3 XI, 17 XI
440145 II RARA
1981, [b. nr] 1 VI, 5 X, 3 XI

Komunikat Komisji Informacyjnej NZS / Jarosław Świątek i in. . – 1981, nr 7 (24 II) – 1981, nr 11 (17 III). – Wrocław : KI NZS UWr., 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Genowefa Bołtromiuk, Jolanta Kruczek, Danuta Szczepańska, Jacek Ścibołowski, Jarosław Świątek, Jerzy Żurko
A 417580 III RARA
1981, nr 7, 10-11
442334 III RARA
1981, nr 7, 10

Komunikat Komitetu Strajkowego NZS UJ / Niezależny Związek Studentów UJ. – 1981, nr 1 (13 XII). – Kraków : KS NZS UJ, 1981. – 30 cm
A 417576 III RARA
1981, nr 1 (13 XII)

Komunikat Strajkowy NZS WSP / NZS WSP. – 1981, nr 1 (19 XI) – 1981, nr 5 (24 XI). – Kraków : KS NZS WSP, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Ireneusz Kutrzuba
A 417595 III RARA
1981, nr 1, 3-5
442347 III RARA
1981, nr 1, 3-5

Komunikat / Centrum Prasowe I Ogólnopolskiego Zjazdu Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich. – 1981, nr 2 (4 IV). – Kraków : CP I OZ NZS, 1981. – 30 cm
A 417545 III RARA
1981, nr 2 (4 IV)

Komunikat / Komitet Założycielski Niezależnego Zrzeszenia Studentów AGH. – 1980, nr 1 (30 X) – 1981, nr 8 (13 II). – Kraków : KZ NZS AGH, 1980. – 30 cm
Uwagi: Red.: Maciej Dudek, Robert Rychlicki, Krzysztof Skwarnicki
A 417522 III RARA
1980, nr 1-8, 19
442321 III RARA
1980, nr 1-5, 7-8

Komunikat / Międzyuczelniana Komisja Koordynacyjna NZS Wrocław. – 1990, nr 1 (11 I). – Wrocław : NZS, 1990. – 21 cm
A 415303 II RARA
1990, nr 1 (11 I). – wyd. spec.

Komunikat : Pismo Zarządu Uniwersyteckiego NZS / NZS Uniwersytet Wrocławski. – 1981, dod. do nr 3 (22 III) – 1990, nr 95 (10 IV). – Wrocław : Universitas, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Jan Franczak, Czarek Janiszewski, Marcin Kalita, Tomasz Kontek, Wojciech Król, Tomasz Przedpełski, Aleksander Puszczewicz, Grzegorz Schetyna, J. Ściobłowski, Tomasz Wołodźko
A 417551 III RARA
1981, dod. nr 3 (22 III), 17
1983, nr 1, 4, 8
1984, nr 1, 12, 19
1985, nr 33-38
1986, nr 39-47, 49, 51-52
1987, nr 53-56, 59, 62
1988, nr 65
1989, nr 76-77, 80-81, 83-85, 87-90
1990, nr 91, 93, 95
442353 III RARA
1984, nr 12, 19
1985, nr 34, 37-38
1986, nr 39-41, 43-46, 49
1987, nr 62
1989, nr 76, 83, 87-89

Komunikat / Sekcja Informacji NZS WSP. – 1981, nr 4 (21 V). – Szczecin : NZS WSP, 1981. – 30 cm
A 417563 III RARA
1981, nr 4 (21 V)

Komunikat / Tymczasowy Komitet Założycielski NZS Polskich Uniw. Gdańsk. – 1980, nr 4 (18 IX) – 1980, nr 5 (24 IX). – Gdańsk : TKZ NZSP UG, 1980. – 30 cm
A 417524 III RARA
1980, nr 4-5

Konkret : pismo społeczno-polityczne / Robert Lwowski i in. . – 1985, nr 1 – 1987, nr 4/5. – Wrocław : NZS UWr. ; Solidarność Dolnego Śląska, 1985. – 30 cm
Uwagi: Red.: Antoni Andżejski, Jan Beynar, Leszek Jankowski, Piotr Kantorowicz, Andrzej Kszyk, Robert Lwowski, Marek Polny. – w stopce redakcyjnej podtyt. Almanach Wrocławski
A 417608 III RARA
1985, nr 1
1986, nr 2-3
1987, nr 4/5
442359 III RARA
1985, nr 1
1986, nr 2-3
1987, nr 4/5

Kontrapunkt : niezależne pismo studenckie przy NZS WSP Rzeszów / 1981, nr 1 (6 III) – 1981, nr 3 (VI). – Rzeszów : NZS WSP, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Lesław Granat, Barbara Pałka, Magda Szurlej, Marek Wójcik
A 417617 III RARA
1981, nr 1, 3, wyd. nadzw. IV
442365 III RARA
1981, nr 1, 3, wyd. nadzw. IV

Kosynier NZS : biuletyn informacyjny NZS Wydziału Historycznego UAM / Andrzej Folski, Mariusz Głowacki, Maurycy Zych. – 1988, nr 4 (30 XI) – 1989, nr 9 (1 IV). – Poznań : NZS UAM, 1988. – 30 cm
Uwagi: Red.: Andrzej Folski, Mariusz Glowacki, Maurycy Zych. – „Kosynier” jest pismem niezależnym od KW NZS Wydz. Historycznego
A 417627 III RARA
1988, nr 4 (30 XI)
1989, nr 6, 9

Koziołek : lubelski serwis informacyjny / 1988, nr 3. – Lublin : [b. w.], 1988. – 21 cm
Uwagi: red. przez: KPN, NZS, RMN, WiP
A 415328 II RARA
1988, nr 3

Kresoviak : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów PRz-WSP-UMCS / 1988, nr 1 (9 II) – 1988, nr 3 (25 V). – Rzeszów : NZS PRz, WSP, UMCS, 1988. – 21 cm
A 415539 II RARA
1988, nr 1-3
440430 II RARA
1988, nr 2

Kret : głos NZS AR Szczecin / NZS AR. – 1981, nr 1(5) (12 I) – 1981, nr 6(10) (18 XI). – Szczecin : NZS AR, 1980. – 30 cm
Uwagi: Red.: Mirosław Bojarski, Jolanta Cywińska, Marek Demidowicz, Jolanta Dzilne, Robert Górski, Jurek Kutniewski, Cezary Płachecki, Piotr Sablik, Leszek Smykowski, Halina Witkowiak
A 417639 III RARA
2 1981, nr 1(5)-2(6), 4(8), 6(10), dod. 3 VIII
442377 III RARA
2 1981, nr 6(10)

Kronika Wydarzeń : Komisja Informacji NZS KUL / 1981, nr 7 (22 V) – 1981, nr 10 (17 VI). – Lublin : Komisja Informacji NZS KUL, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Maria Borucka, Wojciech Derechowski, Henryka First, Bogdan Giermek, Grażyna Kniotek, Katarzyna Lekan, Tomasz Mickiewicz, Ryszard Miłek
A 417645 III RARA
1981, nr 7-8, 10
442381 III RARA
1981, nr 10

Krzyk : studencka grupa oporu / RO NZS. – 1982, nr 2 (5 IV) – 1983, nr 18 (20 I). – Kraków : RO NZS, 1982. – 30 cm
A 417648 III RARA
1982, nr 2-[6], 13-14, 18
442384 III RARA
1982, nr 3, 5-[6], 13-14

KUL-ier : zeszyt Niezależnego Zrzeszenia Studentów / 1981, nr 5 – 1981, nr 7 (IX). – Lublin : NZS KUL, 1981. – 35 cm
A 419713 IV RARA
1981, nr 3-5, 7, dod. nadzw. 12 VI
444706 IV RARA
1981, nr 3, dod nadzw. 12 VI

Kurier Akademicki : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów / 1987, nr 1 (II) – 1989, nr 22 (27 III). – Warszawa : NZS, 1987. – 30 cm
A 417652 III RARA
1987, nr 1-3
1988, nr 9-11, 14, 16, 18/19, 21, 22
442386 III RARA
1987, nr 3
1988, nr 9-11, 14, 21

Kurier Nadzwyczajny / Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. – 1981, [b. nr] (7 VIII). – Kraków : NZS UJ, 1981. – 30 cm
A 417654 III RARA
1981, [b. nr] (7 VIII)
442388 III RARA
1981, [b. nr] (7 VIII)

Kurier Studencki : pismo Ruchu Oporu NZS Kraków / NZS AGH. – 1982, nr 3 – 1987, nr Komunikat (9 VI). – Kraków : RO NZS AGH, 1982. – 30 cm
Uwagi: nr 31 – nieczytelny
A 417657 III RARA
1982, nr 3, 5-7, 10-12
1983, nr 13-14, 16-20
1984, nr 21-22
1985, nr 23-25
1987, nr 31, 34, Komunikat. 9 VI
442390 III RARA
1982, nr 3, 6-7, 11-12
1983, nr 13-14, 16-20
1984, nr 22
1987, nr 34, Komunikat 9 VI

Latarnia : tygodnik Niezależnego Zrzeszenia Studentów WSM w Gdyni / J. Boroń [i in.]. – 1981, [b. nr] (16 III) – 1985, nr 26. – Gdynia : NZS WSM, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: J. Boron, B. Czapiega, Z. Jankiewicz, K. Jaśkowiec, W. Kozimor, J. Podmokły, E. Rosiński, J. Siemionczyk, A, Surmacz, W. Szymczyk
A 415357 II RARA
1981, [b. nr] 16 III, 23 III, nr 10-12
1983, nr 1-6
1984, nr 2
1985, nr 26
440177 II RARA
1983, nr 1, 6
1984, nr 2

Legion : pismo NZS WSP / NZS WSP. – 1988, nr 1 (20 III) – 1989, nr 10 (19 IV). – Kraków : NZS WSP, 1988. – 30 cm
A 417664 III RARA
1 1988, nr 1-2, 4
2 1989, nr 7, 10
442396 III RARA
1 1988, nr 2, 4

Łódź / Witold Grzesik,l Anna Oczkiewicz. – 1981, [nr 1] (8 II) – 1981, nr 2 (12 II). – Warszawa : NZS PW, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Witold Grzesik, Anna Oczkiewicz. – spec. wyd. pisma „Przebicie”
A 417668 III RARA
1981, nr [1]-2

Magazyn Informacyjny : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentow / Adam Stelęgowski i in. . – 1981, nr 1 (15 III) – 1981, [b. nr] (12 XI). – Warszawa : NZS, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Tadeusz Bogdanowicz, Darosław Paszkiewicz, Marcin Popławski, Adam Stelęgowski
A 417674 III RARA
1981, nr 1, 18 V, 24 X, 12 XI
442399 III RARA
1981, nr 1, 18 V

Maraton : pismo Środowiskowe NZS-AWF / 1988, nr 3/4. – Gdańsk : NZS Gdańsk, 1988. – 21 cm
A 415369 II RARA
1988, nr 3/4

Marchołt : pismo NZS AE / A. Ziółkowska, P. Briański, E. Gatnar. – 1981, nr 4 (23 X). – Katowice : NZS AE, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: P. Briański, E. Gatnar, A. Ziółkowski
A 415370 II RARA
1981, nr 4 (23 X)

Mimo Wszystko / NZS. – 1982, nr 1 – 1982, nr dod. spec. (VI). – Kraków : Krakowska Komisja Wykonawcza NZS, 1982
A 417691 III RARA
1982, nr 1-3 + dod. spec.
442409 III RARA
1982, nr 1-3 + dod. spec.

Mini Niezależność : N – tygodnik NZS AR w Krakowie / 1981, nr 9 (18 VI). – Kraków : NZS AR, 1981. – 30 cm
A 417692 III RARA
1981, nr 9

MIŚ : międzyuczelniany informator środowiskowy / Studenci uczelni warszawskich przy współpracy NZS UW im. Józefa Piłsudskiego. – 1986, nr 8 (15 IV) – 1989, nr 50 (27 I). – Warszawa : NZS UW, 1986. – 21 cm
A 415381 II RARA
1986, nr 4, 8-10, 12-16/17, [b. nr]
1987, nr 18-32
1988, nr 33-43, 45-46
1989, nr 49-50
440196 II RARA
1986, nr 4, 8, 10, 12-15
1987, nr 18-19, 20-22, 24-25, 29, 31-32
1988, nr 33-39, 41-43
1989, nr 49

Mroczny Krzyżowiec : pismo członków NZS / NZS. – 1988, nr 1 – 1988, nr 4 (1 X). – Kraków : NZS Wyd. Fil.-Hist. UJ, 1988. – 30 cm
A 417706 III RARA
1988, nr 1-2, 4
442416 III RARA
1988, nr 2

Na Drodze : pismo Niezależnego Zrzeszenia StudentOw Uniwersytetu Śląskiego / 1988, nr 2(3) (15 V). – Sosnowiec : NZS UŚ, 1988. – 21 cm
A 415397 II RARA
2 1988, nr 2(3)

Na Indeksie : pismo członków i sympatyków NZS / 1985, nr 5 (17 III) – 1990, nr 4/65 (30 IV). – Wrocław : NZS PWr., 1985. – 30 cm
Uwagi: Red.: Jacek Bańdo, Adam Chabiński, Jacek Dziubicki, Stanisław Kordasz, Krzysztof Maciejewski, Piotr Starżyk, Dariusz Suska
A 417718 III RARA
1985, nr 5, 7, 10-11
1986, nr 12-13, 15, 18
3 1987, nr 2(21)-3(22), 5(24)-8(27), 10(29)-11(30), 13(32)
4 1988, nr 33, 35, 42, 44-45
5 1989, nr 3/4(50/51)
6 1990, nr 4(65)
442424 III RARA
1985, nr 5 (17 III)
1986, nr 15, 18
3 1987, nr 3(22), 8(27), 11(30), 13(32)
4 1988, nr 35

Na Ukos : informator NZS WSI WSP / 1981, nr 8 (4 VI). – Zielona Góra : NZS WSI WSP, 1981. – 30 cm
A 417722 III RARA
1981, nr 8
442428 III RARA
1981, nr 8

NAWIS : niezależny agencyjno-wydawniczy informator studencki NZS SGPiS / 1988, nr 2 (19 II) – 1988, nr 4 (8 IV). – Warszawa : NZS SGPiS, 1988. – 30 cm
A 417754 III RARA
1988, nr 2, 4

NEP : dwutygodnik / Niezależne Zrzeszenie Studentów SGPiS. – 1989, nr 12 (26 IV) – 1989, nr 13 (8 V). – Warszawa : NZS SGPiS, 1989. – 21 cm
A 415413 II RARA
1989, nr 12-13

Nie Tak Gorzko : Strajk NZS WSP Kraków ; nieodpowiedzialny: manipulowany przez kogo się da (nikt nie wie do czego) można rzec satyryczny / NZS WSP Kraków. – 1981, [b. nr] (XI). – Kraków : NZS WSP, 1981. – 30 cm
A 417762 III RARA
1981, [b. nr]

Niezależność : tygodnik Niezależnego Zrzeszenia Studentów AR w Krakowie / 1980, nr 1 (5 X) – 1981, nr 10 (11 XI). – Kraków : NZS AR, 1980. – 30 cm
Uwagi: Red.: Andrzej Kamocki
A 417774 III RARA
1980, nr 1-2, 5, 5 bis
1981, nr 6-8, 10
442453 III RARA
1980, nr 1, 5
1981, nr 6-7, 10

Niezależny Serwis Informacyjny Studenckiego Komitetu Solidarności / SKS NZS „Trójmiasto”. – 1982, [b. nr] (15 IV) – 1982, [b. nr] (10 VI). – Gdynia : SKS NZS ; Solidarność Wybrzeże, 1982. – 30 cm
A 417776 III RARA
1982, [b. nr] (15 IV), [b. nr] (10 VI)

Niezłomni : pismo Studentów AM / 1989, nr 2 (4 VI) – 1989, nr 3 (12 VI). – Warszawa : NZS AM, 1989. – 21 cm
A 415422 II RARA
1989, nr 2-3
440216 II RARA
1989, nr 3

Nihil Novi / Krakowska Komisja Wykonawcza NZS. – 1982, nr 1 (25 X) – 1983, nr 2 (11 I). – Kraków : KKW NZS, 1982. – 30 cm
Uwagi: Red.: Stanisław Iskra
A 417779 III RARA
1982, nr 1-2
442459 III RARA
1982, nr 1-2

No Więc : Biblioteka „No Więc” / 1981, nr 1 (III) – 1981, nr 2 (IV). – Wrocław : NZS UWr.; NZS PWr., 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Wiesław Hagedorny, Sławomir Najnigier, Ewa Norek, Jarosław T. Skiba, Jan Sobczyk
A 417782 III RARA
1981, nr 1-2
442461 III RARA
1981, nr 1-2

No Więc : komunikat informacyjny NSZS / NZS Uniwersytet i Politechnika. – 1980, nr 6 (11 X) – 1981, nr 19 (15 V). – Wrocław : NZS UWr. ; NZS PWr., 1980. – 30 cm
Uwagi: Red.: Zbigniew Filipczak, Daria Górka, Wiesław Hagedorny, Jurek Kocik, Tadeusz Kubic, Piotr Mochniej, Sławomir Najnigier, Ewa Norek, Marcin Piechowski, Jan Sobczyk, Małgorzata Stelmach, Danuta Stołecka, Elżbieta Tarka, Witek Urbanik
A 417781 III RARA
1980, nr 3-6, 9
1981, nr 10-12, 14-20
442460 III RARA
1980, nr 3-4, 6
1981, nr 14-15, 17-19

 

Nowsze Drogi : pismo studentów Łodzi / Uniwersytet Łódzki. Wydział Filozoficzno-Historyczny ; Jacek Matysiak i in.. – 1981, nr 7 (8 II) – 1981, nr 18 (15 V). – Łódź : Komitet Założycielski NZS UAM, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: J. Budnicki, Urszula Celmer, E. Gilewska, A. Goździkowski, Katarzyna Kurowicz, A. Lenartowska, Jacek Matysiak. – Współ.: J. Babińska, M. Gałęziewski, G. Goździk, T. Jurczak, W. Korczyk, P. Kosiński, B. Koziorowska, A. Martula, J. Marzec, J.
A 417794 III RARA
1981, nr 7, 10-11, 17-18

Nowy Indeks : ogólnopolski studencki tygodnik Niezależnego Zrzeszenia Studentów / Marcin Gugulski i in. . – 1981, nr 1 (27 V). – Warszawa : NZS, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Wojciech Bogaczyk, Paweł Gniazdowski, Marcin Gugulski, Marcin Lewandowski, Michał Maciejewski, Sylwester Szefer, Wiesław Ukleja. – Współ.: Konrad Banecki, Wojciech Michera, Adam Pietrasiewicz, Agata Siecińska
A 417793 III RARA
1981, nr 1
442466 III RARA
1981, nr 1

Nurt : ogólnopolskie Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów / Andrzej Brzeski i in. . – 1987, nr 4 – 1989, nr 1 (3 III). – Warszawa : NZS, 1987. – 21 cm
Uwagi: Red.: A. Brzeski, Ryszard Czarnecki, Andrzej Kotwicz-Bem, Marta Kowalska, Leszek Łukowski, Katarzyna Nabielak, Józef Oleanderski, Krzysztof Skałacki, Wacław Sydon
A 415437 II RARA
1987, nr 4-6
1988, nr 7-10 + wyd. spec.
1989, nr 1, 11-13
440225 II RARA
1987, nr 5-6
1988, nr 7

NZS Informacje : Politechnika Śląska Gliwice / Michał Mońkowski i in. . – 1981, nr 12 (19 I) – 1981, nr 21 (26 IV). – Gliwice : NZS PŚl., 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Jerzy Grzywocz, Zbigniew Kopczyński, Tadeusz Korczyński, Marek Mencel, Michał Mońkowski
A 415439 II RARA
1981, nr 12, 14-21 + wyd. spec.
440226 II RARA
1981, nr 12, 16-20 + wyd. spec.

NZS-PW : biuletyn informacyjny Niezależnego Zrzeszenia Studentów PW / Wiktor Karpiński, Jerzy Karpiuk, Waldemar Maj. – 1980, nr 2 (14 X) – 1981, nr 5/6 (I). – Warszawa : NZS PW, 1980. – 30 cm
Uwagi: Red.: Wiktor Karpiński, Jerzy Karpiuk, Waldemar Maj
A 417798 III RARA
1980, nr 2, 3/4
1981, nr 5/6

NZS : jednodniówka Krakowskiej Rady Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów / 1986, [b. nr] (XII) – 1987, [b. nr] (17 II). – Kraków : KRK NZS, 1986. – 21 cm
A 415438 II RARA
1986, [b. nr] XII,
1987, [b. nr] 22 I, 17 II, X, 29 XI
440227 II RARA
1986, [b. nr] XII
1987, [b. nr], I, X

NZS : serwis informacyjny SGGW-AR / Maciej Kuncewicz i in. . – 1981, nr d/3 (III) – 1981, nr g/5 (IV). – Warszawa : NZS SGGW-AR, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Maciej Kuncewicz, Małgorzata Nitecka, Piotr Michał Ogiński, Jolanta Perzyna, Tomasz Rybka, Dariusz Środa
A 415575 II RARA
1981, nr d/3-g/5
440359 II RARA
1981, nr d/3

O co chodzi? : komunikat NZS Politechniki Wrocławskiej / Dorota Bochen, Sławomir Najnigier, Jacek Sulima. – 1980, [b. nr] (2 XII) – 1981, wyd. nadz. 2 (23 VI). – Wrocław : NZS PWr., 1980. – 30 cm
Uwagi: Red.: Krzysztof Błachut, Dorota Bochen, Rafał Guzowski, Maria Kotlińska, Sławomir Najnigier, Zbigniew Skorupa, Jacek Sulima, Adam Zagórski
A 417799 III RARA
1980, [b. nr] 2 XII, 12 XII,
1981, [b. nr] 15 I, V – [b. nr] VI + wyd. nadz. 1, wyd. nadz. 2 (23 VI)
442470 III RARA
1981, [b. nr] I, V – [b. nr] VI + wyd. nadz.1, wyd. nadz.2

Od Nowa : niezależne pismo studenckie / 1980, nr 1 (9 X) – 1981, nr 13 (11 XI). – Kraków : NZS AGH, 1980. – 30 cm
Uwagi: Od nr 4/4 i nast. red.: Artur Dmochowski, Iwona Frank, Marek Kapturkiewicz, Stefan Niedźwieński, Zdzisław Szklarzewicz, Małgorzata Zajtz, Paweł Zechenter, Marcin Zembura. – Powiel. – Nr 13/2: off. z maszyn. – W nr 13/2: Suplement Od Nowa: M. Rajski, Współpraca gospodarcza PRL-ZSRR
A 417812 III RARA
1980, nr 1-4 + dod. nadz. (19 XII)
1981, nr 5-7, 9-13 + nr spec. (30 III) [nr 8?]
442480 III RARA
1980, nr 1-4 + dod. nadzw. (19 III)
1981, nr 5-7, 9-13 + nr spec. (30 III)

Odgłos : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów UAM / 1989, nr 1 (IX). – Poznań : Wydawnictwo Niezależne „Blok”, 1989. – 21 cm
Uwagi: redakcja jest niezależna od KU NZS UAM
A 415444 II RARA
1989, nr 1

Parnas : poetycka wkładka „Refleksu” / Jerzy Jarek ; Piotr Klimczak ; Jerzy Pietraszek ; NZS. – 1981, nr 3 (X). – Wrocław : Niezależny Miesięcznik Studencki „Refleks”, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Jerzy Jarek, Piotr Klimczak, Jerzy Pietraszek
A 415462 II RARA
1981, nr 3
440244 II RARA
1981, nr 3

Pisane Nocą / Dorota Bochen ; Maria Kotlińska ; Paweł Kasprzak ; Lech Ostafiński ; Jacek Sulima. – 1980, nr 1 (11 XI) – 1981, nr 4 (24 III). – Wrocław : NZS PWr., 1980. – 30 cm
Uwagi: Red.: Dorota Bochen, Paweł Kasprzak, Maria Kotlińska, Lech Ostafiński, Jacek Sulima
A 417847 III RARA
1980, nr 1, 3
1981, nr 4
442503 III RARA
1981, nr 4

Płomień : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów Reg. Śląsko-Dąbrowskiego / NZS Reg. Śl.-Dąbrowskiego. – 1984, [b. nr] (1 XII). – Katowice : NZS Reg. Śl. – Dąbrowskiego, 1984
. – 30 cm
A 417853 III RARA
1984, [b. nr]

Po Prostu : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów WSInż. w Koszalinie / Janusz Szumański i in.. – 1981, dod. spec. (23 III) – 1981, nr 6 (11 VI). – Koszalin : NZS WSInż, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Witold Dunajewski, Wiesława Szumańska, Janusz Szumański, Jerzy Wojnarowicz
A 417854 III RARA
1981, nr 4-6 + dod.spec.

Polibuda : gazeta Środowiskowa NZS PG / 1988, nr 4/5 (II) – 1988, nr 11 (XII). – Gdańsk : NZS PG, 1988
. – 21 cm
A 415487 II RARA
1988, nr 4/5, 7-8, 8,5, 9-11
440255 II RARA
1988, nr 4/5, 9-10

Post Factum / red. Jacek Czaputowicz ; Małgorzata Jabłońska. – 1980, nr 0 (21 XI) – 1981, nr 2(11) (29 X). – Warszawa : NZS UW Wydziału Historycznego, 1980. – 30 cm
Uwagi: Red.: Andrzej Budek, Barbara Cegieła, Jacek Czaputowicz, Henryk Głowacki, Małgorzata Jabłońska, Grażyna Jaworska, Wojciech Michera, Borys Paszkiewicz, Barbara Piotrowska, Magda Sadowska, Zdzisław Zdziarski
A 417884 III RARA
1980, nr 0-1
1981, nr 2-9, 2(11) + dod. spec
442522 III RARA
1981, nr 2-9, 2(11)

Prawo Głosu : pismo NZS WPiA UW / Filip Busz i in.. – 1988, nr 1 (XII). – Warszawa : NZS WPiA UW, 1988
Uwagi: Red.: Filip Busz, Tomasz Drągowski, Paweł Gacek, Gosława Kasprzyk, Tomasz Markowski, Piotr Warfołomiejew
A 415796 II RARA
1988, nr 1

Problem : gazeta strajkowa / 1981, nr 1 (25 XI) – 1981, nr 5 (3 XII). – Kraków : NZS AGH, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: R. Milewski, C. Woźniak, Piotr Wróbel, J. Zurakowski. – Współ.: B. Cora, St. Królikowski, B. Opoka, W. Oprządek, M. Skubida, G. Skwara
A 417901 III RARA
1981, nr 1-5
442532 III RARA
1981, nr 1-4

Próby : pismo NZS Politechniki Krakowskiej / NZS Politechniki Krakowskiej. – 1981, nr 1 (15 IV) – 1981, nr 4 (9 XI). – Kraków : Komisja Kultury NZS PK, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Krzysztof Banasiak, Maja Bogdani, Krzysztof Jotbe, Grzegorz Kłos, Zbigniew Kokosiński, Marta Kurnik, Anna Nalepa, Jan Pawlicki, Iwona Starożuk, Tadeusz Szydłowski
A 415503 II RARA
1981, nr 1-4
440263 II RARA
1981, nr 1-4

Próby : pismo NZS Politechniki Krakowskiej / NZS Politechniki Krakowskiej. – 1989, nr 4 (8 IV) – 1989, nr 7 (21 VI). – Kraków : NZS PK, 1989. – 21 cm
A 415505 II RARA
1989, nr 4, 7

Przebicia : pismo wydawane przez członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej / 1988, nr 17 (16 XII). – Warszawa : NZS PW, 1988. – 21 cm
A 415513 II RARA
1988, nr 17

Przegląd Akademicki : pismo ruchu oporu NZS / 1985, nr 3 (28 X) – 1991, nr 4-5(95-96) (21 V). – Kraków : RO NZS, 1985. – 30 cm
Uwagi: Red.: Robert Bodnar, Janusz Cieślik. – nr 11?(91?) z 19 XI 1990 informuje, że redaguje zespół, red. nacz. Robert Bodnar . – Od nr 10 : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów; od nr 6(2/3): pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
A 417921 III RARA
1985, nr 3-4
1986, nr 7-8, 10-11
II 1986, nr 8(14)-9(15)
III 1987, nr 2(19)-15(32)
IV 1988, nr 1(33)-33(65)
V 1989, nr [1]34(66)-6(70), 8(72)-15(80)
VI 1990, nr 1(81)-3(83), 5/6(85/86), 8(88)-9(89), 11(91)
VII 1991, nr 1(92), 4(95), 4/5(95/96)
442537 III RARA
1985, nr 4
1986, nr 7, 10
II 1986, nr 8(14)-9(15)
III 1987, nr 3(20), 5(22)-10(27), 12(29)-15(32)
IV 1988, nr 1(33)-33(65)
V 1989, nr [1]34(66)-4(68), 6(70), 8(72)-12(76), 15(80)
VI 1990, nr 2(82)-3(83), 8(88)-9(89)
VII 1991, nr 1(92), 4(95), 4/5(95/96)

Przegląd Biblioteczny : biuletyn studenckiej biblioteki wydawnictw niezależnych NZS UJ / założyciele i współpracownicy SBWN. – 1989, nr 1 (IV). – Kraków : SBWN NZS UJ, 1989. – 21 cm
A 415525 II RARA
1989, nr 1
440272 II RARA
1989, nr 1

Reduta : niezależny biuletyn studencki / 1980, nr 1 (10 IX) – 1981, nr 11 (27 IV). – Gdańsk : NZS UG, 1981. – 30 cm
A 417939 III RARA
1980, nr 1-4
1981, nr 11
442561 III RARA
1980, nr 1-3
1981, nr 11

Refleks : NZS Filologii Polskiej / Piotr Fiutek. – 1981, nr 1 (V) – 1981, nr 4 (XI). – Wrocław : NZS UWr., 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Piotr Fiutek, Jerzy Jarek, Jerzy Pietraszek, Janusz Wolniak. – Współ.: E. Ogonowska
A 417944 III RARA
1981, nr 1, 3-4
442563 III RARA
1981, nr 1, 3-4

Reflektor : pismo NZS WSP / 1981, nr 1 (12 III) – 1989, nr 2(8) (7 III). – Kielce : NZS WSP, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Agnieszka Adamczyk, Dariusz Foks, Krzysztof Kasprzyk, Janusz Kędracki, Wojciech Kozioł, Krzysztof Lipiec, Andrzej Rogala, Monika Senderska, Andrzej Skowron, Rajmund Świercz
A 417948 III RARA
1981, nr 1-5 + wyd. spec.
1989, nr 2(8), 6(12)
442565 III RARA
1981, nr 1-5 + wyd. spec.
1989, nr 2(8)

Reperkusje : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów WSP Olsztyn / 1981, nr 5 (III). – Olsztyn : NZS WSP, 1981. – 21 cm
A 415536 II RARA
1981, nr 5

Rezystor : bibuła Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Rolniczej we Wrocławiu / 1983, nr 11. – Wrocław : NZS AR, 1983
. – 30 cm
A 417962 III RARA
1983, nr 11

Rosa : pismo NZS WSI Radom / Konstanty Jakubiak ; Marek Masłowski ; Mirosław Stępień ; Leszek Traczyk. – 1990, nr 10 (21 XI). – Radom : Radomska Oficyna Studencka, 1990. – 21 cm
Uwagi: Red.: Konstanty Jakubiak, Marek Masłowski, Mirosław Stępień, Leszek Traczyk
A 415550 II RARA
1990, nr 10

Rzeczpospolita Polska : pismo poświęcone Polskiej Akcji Niepodległościowej w świecie / pismo poświęcone Polskiej Akcji Niepodległościowej w świecie. – 1990, nr 12(423) (15 I). – Kraków : „Przegląd Akademicki” NZS UJ, 1990. – 30 cm
A 417988 III RARA
1990, nr 12(423)

SBIAM : studencki biuletyn informacyjny Akademii Medycznej w Warszawie / 1980, nr 1 (23 III). – Warszawa : NZS, 1980. – 21 cm
A 415562 II RARA
1980, nr 1
440292 II RARA
1980, nr 1

Serwis „api” / Agencja Przekazu Informacji NZS „api” ; Elżbieta Bednarska i in.. – 1981, nr 1 (2 III) – 1981, [b. nr] (28 V). – Warszawa : API, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Elżbieta Bednarska, Robert Dzięcioł, Małgorzata Jabłońska, Justyna Kral, Anna Pawłowska, Andrzej Potocki, Agnieszka Romaszewska-Guzy, Kuba Surfin, Agnieszka Szałańska, Kuba Zaborowski
A 418006 III RARA
1981, nr 1-8, [b. nr] 25 V, 26 V, 28 V
442601 III RARA
1981, nr 1-3, 6-7

Serwis Informacyjny Biura Rzecznika Prasowego NZS UJ . – 1981, [b. nr 1] (26 X) – 1981, [b. nr 2] (9 XI). – Kraków : Biuro Rzecznika Prasowego NZS UJ, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Jarosław Krawczyk, Marta Krzysztofowicz, Agnieszka Skowronek, Anna Tyniec
A 418040 III RARA
1981, [b. nr] 26 X, nr 3

Serwis Informacyjny Dla Zakładów Pracy . – 1981, [b. nr] (3 XII) – 1981, [b. nr] (8 XII). – Kraków : [NZS?], 1981. – 30 cm
A 418044 III RARA
1981, [b. nr] 3 XII, 8 XII
442598 III RARA
1981, [b. nr]

Serwis Informacyjny KKW NZS . – 1982, [b. nr] (8 VI). – Kraków : KKW NZS, 1982. – 15 x 21 cm
A 418051 III RARA
1982, [b. nr] 8 VI

Serwis Informacyjny NZS AGH . – 1981, [b. nr] (V) – 1981, nr 6/81-82 (16 XI). – Kraków : NZS AGH, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Piotr Jasion, Małgorzata Zajtz
A 418061 III RARA
1981, [b. nr] V, 9 VI 1-4, 6
442605 III RARA
1981, [b. nr] V, 9 VI, 1-4
442606 III RARA
1981, [b. nr] V, 9 VI, 1
442606 III RARA

Serwis Informacyjny NZS PK / NZS Politechniki Krakowskiej. – 1981, [b. nr] (XI). – Kraków : NZS PK, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Mariusz Karpa, Marek Lewicki
A 418060 III RARA
1981, [b. nr]

Serwis Informacyjny NZS PWr. . – 1981, [b. nr] (16 XI). – Wrocław : NZS PWr., 1981. – 21 cm
A 415574 II RARA
1981, [b. nr] 16 XI
440298 II RARA
1981, [b. nr] 16 XI

Serwis Informacyjny NZS UJ / NZS UJ. – 1981, nr 1 (6 III) – 1981, nr 9 (28 III). – Kraków : NZS UJ, 1981. – 30 cm
A 418570 III RARA
1981, nr 1-9
442908 III RARA
1981, nr 2-4, 6-9

Serwis Informacyjny SKOD NZS / Studencki Komitet Obrony Demokracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów. – 1981, nr 1 (16 XII) – 1981, nr 2 (29 XII). – Kraków : SKOD NZS, 1981. – 30 cm
A 418071 III RARA
1981, nr 1-2
442607 III RARA
1981, nr 1-2

Serwis Informacyjny / Centrum Informacji Akademickiej NZS WSP Rzeszów. – 1981, nr [1?] (26 III) – 1981, nr 19 (9 XI). – Rzeszów : CIA NZS WSP, 1981. – 30 cm
Uwagi: Od nr 7: CIA (T)
A 418030 III RARA
1981, nr 1-2, 7-8, 11-12, 15, 17-19
442602 III RARA
1981, nr 8, 12, 15

Serwis Informacyjny / Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechnika Warszawska. – 1988, nr 2 (6 XI). – Warszawa : NZS PW, 1988. – 30 cm
A 418034 III RARA
1988, nr 2

Serwis Informacyjny / Studencka Niezależna Agencja Prasowa NZS Uniwersytet Łódzki Instytut Matematyki. – 1981, [b. nr] (12 V). – Łódź : SNAP NZS, 1981. – 30 cm
A 418026 III RARA
1981, [b. nr] 12 V

Serwis KRK : pismo Krakowskiej Rady Koordynacyjnej NZS / 1990, nr 5/6 – 1990, nr 3 (13 III). – Kraków : KRK NZS, 1990. – 30 cm
A 418080 III RARA
1990, nr 3, 5/6

Serwis Nadzwyczajny / NZS WSP. – 1981, [b. nr] (9 XI). – Kraków : SI NZS WSP, 1981. – 30 cm
A 418078 III RARA
1981, [b. nr]

Serwis Strajkowy : Biuro Prasowe NZS UAM / Krzysztof Mazur i in.. – 1981, [b. nr] (25 XI) – 1981, nr 5 (2 XII). – Poznań : NZS UAM ; SIW, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Tibor Jagielski, Anna Kaliszan, Józef Kapusta, Arek Kozłowski, Krzysztof Mazur, Przemo Ożóg, Wojciech Pawlak
A 415582 II RARA
1981, [b. nr] 25 XI, 5

Serwis : biuletyn informacyjny UKGS NZS AR / Uczelniany Komitet Gotowości Strajkowej NZS AR. – 1981, nr 1 (22 III) – 1981, nr 6 (27 III). – Wrocław : UKGS NZS AR, 1981. – 30 cm
A 418003 III RARA
1981, nr 1-6
442591 III RARA
1981, nr 1, 3

Serwis / Centralne Biuro Informacyjne NZS Uniwersytetu Wrocławskiego ; Urszula Mielczarek i in.. – 1981, nr 1] (27 III) – 1981, dod. do nr 6 (1 IV). – Wrocław : NZS UWr., 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Urszula Mielczarek, Marek Owczarski, Danuta Szczepańska, Jacek Ścibołowski
A 418004 III RARA
1981, nr 1-6 + dod. do nr 6
442600 III RARA
1981, nr 5

Słowo Robotników i Młodej Inteligencji / redagują członkowie NSZZ „Solidarność”, NZS i niezrzeszeni. – 1982, nr 1 (21 III) – 1984, nr 5 (30) (31 V). – Warszawa : [b. w.], 1982
. – 30 cm
A 418089 III RARA
1982, nr 1-6, 8, 11-12, 14-15
1983, nr 16-18, 20-25
1984, nr 1(26)-5(30)
442631 III RARA
1982, nr 2, 4-6, 8, 11-12, 14-15
1983, nr 16-18, 20-25
1984, nr 1(26)-4(29)

Słowo : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów / 1988, nr 1 (20 I) – 1989, nr 8 (IV). – Kraków : NZS, 1988. – 43 cm
Uwagi: Od nr 2: Pismo Środowiska Studenckiego (P)
A 419722 IV RARA
1988, nr 1-4
1989, nr 7-8
444711 IV RARA
1988, nr 2, 3
1989, nr 8 Nowsze Drogi : pismo studentów Łodzi / Uniwersytet Łódzki. Wydział Filozoficzno-Historyczny ; Jacek Matysiak i in.. – 1981, nr 7 (8 II) – 1981, nr 18 (15 V). – Łódź : Komitet Założycielski NZS UAM, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: J. Budnicki, Urszula Celmer, E. Gilewska, A. Goździkowski, Katarzyna Kurowicz, A. Lenartowska, Jacek Matysiak. – Współ.: J. Babińska, M. Gałęziewski, G. Goździk, T. Jurczak, W. Korczyk, P. Kosiński, B. Koziorowska, A. Martula, J. Marzec, J.
A 417794 III RARA
1981, nr 7, 10-11, 17-18

Nowy Indeks : ogólnopolski studencki tygodnik Niezależnego Zrzeszenia Studentów / Marcin Gugulski i in. . – 1981, nr 1 (27 V). – Warszawa : NZS, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Wojciech Bogaczyk, Paweł Gniazdowski, Marcin Gugulski, Marcin Lewandowski, Michał Maciejewski, Sylwester Szefer, Wiesław Ukleja. – Współ.: Konrad Banecki, Wojciech Michera, Adam Pietrasiewicz, Agata Siecińska
A 417793 III RARA
1981, nr 1
442466 III RARA
1981, nr 1

Nurt : ogólnopolskie Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów / Andrzej Brzeski i in. . – 1987, nr 4 – 1989, nr 1 (3 III). – Warszawa : NZS, 1987. – 21 cm
Uwagi: Red.: A. Brzeski, Ryszard Czarnecki, Andrzej Kotwicz-Bem, Marta Kowalska, Leszek Łukowski, Katarzyna Nabielak, Józef Oleanderski, Krzysztof Skałacki, Wacław Sydon
A 415437 II RARA
1987, nr 4-6
1988, nr 7-10 + wyd. spec.
1989, nr 1, 11-13
440225 II RARA
1987, nr 5-6
1988, nr 7

NZS Informacje : Politechnika Śląska Gliwice / Michał Mońkowski i in. . – 1981, nr 12 (19 I) – 1981, nr 21 (26 IV). – Gliwice : NZS PŚl., 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Jerzy Grzywocz, Zbigniew Kopczyński, Tadeusz Korczyński, Marek Mencel, Michał Mońkowski
A 415439 II RARA
1981, nr 12, 14-21 + wyd. spec.
440226 II RARA
1981, nr 12, 16-20 + wyd. spec.

NZS-PW : biuletyn informacyjny Niezależnego Zrzeszenia Studentów PW / Wiktor Karpiński, Jerzy Karpiuk, Waldemar Maj. – 1980, nr 2 (14 X) – 1981, nr 5/6 (I). – Warszawa : NZS PW, 1980. – 30 cm
Uwagi: Red.: Wiktor Karpiński, Jerzy Karpiuk, Waldemar Maj
A 417798 III RARA
1980, nr 2, 3/4
1981, nr 5/6

NZS : jednodniówka Krakowskiej Rady Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów / 1986, [b. nr] (XII) – 1987, [b. nr] (17 II). – Kraków : KRK NZS, 1986. – 21 cm
A 415438 II RARA
1986, [b. nr] XII,
1987, [b. nr] 22 I, 17 II, X, 29 XI
440227 II RARA
1986, [b. nr] XII
1987, [b. nr], I, X

NZS : serwis informacyjny SGGW-AR / Maciej Kuncewicz i in. . – 1981, nr d/3 (III) – 1981, nr g/5 (IV). – Warszawa : NZS SGGW-AR, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Maciej Kuncewicz, Małgorzata Nitecka, Piotr Michał Ogiński, Jolanta Perzyna, Tomasz Rybka, Dariusz Środa
A 415575 II RARA
1981, nr d/3-g/5
440359 II RARA
1981, nr d/3

O co chodzi? : komunikat NZS Politechniki Wrocławskiej / Dorota Bochen, Sławomir Najnigier, Jacek Sulima. – 1980, [b. nr] (2 XII) – 1981, wyd. nadz. 2 (23 VI). – Wrocław : NZS PWr., 1980. – 30 cm
Uwagi: Red.: Krzysztof Błachut, Dorota Bochen, Rafał Guzowski, Maria Kotlińska, Sławomir Najnigier, Zbigniew Skorupa, Jacek Sulima, Adam Zagórski
A 417799 III RARA
1980, [b. nr] 2 XII, 12 XII,
1981, [b. nr] 15 I, V – [b. nr] VI + wyd. nadz. 1, wyd. nadz. 2 (23 VI)
442470 III RARA
1981, [b. nr] I, V – [b. nr] VI + wyd. nadz.1, wyd. nadz.2

Od Nowa : niezależne pismo studenckie / 1980, nr 1 (9 X) – 1981, nr 13 (11 XI). – Kraków : NZS AGH, 1980. – 30 cm
Uwagi: Od nr 4/4 i nast. red.: Artur Dmochowski, Iwona Frank, Marek Kapturkiewicz, Stefan Niedźwieński, Zdzisław Szklarzewicz, Małgorzata Zajtz, Paweł Zechenter, Marcin Zembura. – Powiel. – Nr 13/2: off. z maszyn. – W nr 13/2: Suplement Od Nowa: M. Rajski, Współpraca gospodarcza PRL-ZSRR
A 417812 III RARA
1980, nr 1-4 + dod. nadz. (19 XII)
1981, nr 5-7, 9-13 + nr spec. (30 III) [nr 8?]
442480 III RARA
1980, nr 1-4 + dod. nadzw. (19 III)
1981, nr 5-7, 9-13 + nr spec. (30 III)

Odgłos : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów UAM / 1989, nr 1 (IX). – Poznań : Wydawnictwo Niezależne „Blok”, 1989. – 21 cm
Uwagi: redakcja jest niezależna od KU NZS UAM
A 415444 II RARA
1989, nr 1

Parnas : poetycka wkładka „Refleksu” / Jerzy Jarek ; Piotr Klimczak ; Jerzy Pietraszek ; NZS. – 1981, nr 3 (X). – Wrocław : Niezależny Miesięcznik Studencki „Refleks”, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Jerzy Jarek, Piotr Klimczak, Jerzy Pietraszek
A 415462 II RARA
1981, nr 3
440244 II RARA
1981, nr 3

Pisane Nocą / Dorota Bochen ; Maria Kotlińska ; Paweł Kasprzak ; Lech Ostafiński ; Jacek Sulima. – 1980, nr 1 (11 XI) – 1981, nr 4 (24 III). – Wrocław : NZS PWr., 1980. – 30 cm
Uwagi: Red.: Dorota Bochen, Paweł Kasprzak, Maria Kotlińska, Lech Ostafiński, Jacek Sulima
A 417847 III RARA
1980, nr 1, 3
1981, nr 4
442503 III RARA
1981, nr 4

Płomień : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów Reg. Śląsko-Dąbrowskiego / NZS Reg. Śl.-Dąbrowskiego. – 1984, [b. nr] (1 XII). – Katowice : NZS Reg. Śl. – Dąbrowskiego, 1984
. – 30 cm
A 417853 III RARA
1984, [b. nr]

Po Prostu : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów WSInż. w Koszalinie / Janusz Szumański i in.. – 1981, dod. spec. (23 III) – 1981, nr 6 (11 VI). – Koszalin : NZS WSInż, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Witold Dunajewski, Wiesława Szumańska, Janusz Szumański, Jerzy Wojnarowicz
A 417854 III RARA
1981, nr 4-6 + dod.spec.

Polibuda : gazeta Środowiskowa NZS PG / 1988, nr 4/5 (II) – 1988, nr 11 (XII). – Gdańsk : NZS PG, 1988. – 21 cm
A 415487 II RARA
1988, nr 4/5, 7-8, 8,5, 9-11
440255 II RARA
1988, nr 4/5, 9-10

Post Factum / red. Jacek Czaputowicz ; Małgorzata Jabłońska. – 1980, nr 0 (21 XI) – 1981, nr 2(11) (29 X). – Warszawa : NZS UW Wydziału Historycznego, 1980. – 30 cm
Uwagi: Red.: Andrzej Budek, Barbara Cegieła, Jacek Czaputowicz, Henryk Głowacki, Małgorzata Jabłońska, Grażyna Jaworska, Wojciech Michera, Borys Paszkiewicz, Barbara Piotrowska, Magda Sadowska, Zdzisław Zdziarski
A 417884 III RARA
1980, nr 0-1
1981, nr 2-9, 2(11) + dod. spec
442522 III RARA
1981, nr 2-9, 2(11)

Prawo Głosu : pismo NZS WPiA UW / Filip Busz i in.. – 1988, nr 1 (XII). – Warszawa : NZS WPiA UW, 1988
Uwagi: Red.: Filip Busz, Tomasz Drągowski, Paweł Gacek, Gosława Kasprzyk, Tomasz Markowski, Piotr Warfołomiejew
A 415796 II RARA
1988, nr 1

Problem : gazeta strajkowa / 1981, nr 1 (25 XI) – 1981, nr 5 (3 XII). – Kraków : NZS AGH, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: R. Milewski, C. Woźniak, Piotr Wróbel, J. Zurakowski. – Współ.: B. Cora, St. Królikowski, B. Opoka, W. Oprządek, M. Skubida, G. Skwara
A 417901 III RARA
1981, nr 1-5
442532 III RARA
1981, nr 1-4

Próby : pismo NZS Politechniki Krakowskiej / NZS Politechniki Krakowskiej. – 1981, nr 1 (15 IV) – 1981, nr 4 (9 XI). – Kraków : Komisja Kultury NZS PK, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Krzysztof Banasiak, Maja Bogdani, Krzysztof Jotbe, Grzegorz Kłos, Zbigniew Kokosiński, Marta Kurnik, Anna Nalepa, Jan Pawlicki, Iwona Starożuk, Tadeusz Szydłowski
A 415503 II RARA
1981, nr 1-4
440263 II RARA
1981, nr 1-4

Próby : pismo NZS Politechniki Krakowskiej / NZS Politechniki Krakowskiej. – 1989, nr 4 (8 IV) – 1989, nr 7 (21 VI). – Kraków : NZS PK, 1989. – 21 cm
A 415505 II RARA
1989, nr 4, 7

Przebicia : pismo wydawane przez członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej / 1988, nr 17 (16 XII). – Warszawa : NZS PW, 1988. – 21 cm
A 415513 II RARA
1988, nr 17

Przegląd Akademicki : pismo ruchu oporu NZS / 1985, nr 3 (28 X) – 1991, nr 4-5(95-96) (21 V). – Kraków : RO NZS, 1985. – 30 cm
Uwagi: Red.: Robert Bodnar, Janusz Cieślik. – nr 11?(91?) z 19 XI 1990 informuje, że redaguje zespół, red. nacz. Robert Bodnar . – Od nr 10 : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów; od nr 6(2/3): pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
A 417921 III RARA
1985, nr 3-4
1986, nr 7-8, 10-11
II 1986, nr 8(14)-9(15)
III 1987, nr 2(19)-15(32)
IV 1988, nr 1(33)-33(65)
V 1989, nr [1]34(66)-6(70), 8(72)-15(80)
VI 1990, nr 1(81)-3(83), 5/6(85/86), 8(88)-9(89), 11(91)
VII 1991, nr 1(92), 4(95), 4/5(95/96)
442537 III RARA
1985, nr 4
1986, nr 7, 10
II 1986, nr 8(14)-9(15)
III 1987, nr 3(20), 5(22)-10(27), 12(29)-15(32)
IV 1988, nr 1(33)-33(65)
V 1989, nr [1]34(66)-4(68), 6(70), 8(72)-12(76), 15(80)
VI 1990, nr 2(82)-3(83), 8(88)-9(89)
VII 1991, nr 1(92), 4(95), 4/5(95/96)

Przegląd Biblioteczny : biuletyn studenckiej biblioteki wydawnictw niezależnych NZS UJ / założyciele i współpracownicy SBWN. – 1989, nr 1 (IV). – Kraków : SBWN NZS UJ, 1989. – 21 cm
A 415525 II RARA
1989, nr 1
440272 II RARA
1989, nr 1

Reduta : niezależny biuletyn studencki / 1980, nr 1 (10 IX) – 1981, nr 11 (27 IV). – Gdańsk : NZS UG, 1981. – 30 cm
A 417939 III RARA
1980, nr 1-4
1981, nr 11
442561 III RARA
1980, nr 1-3
1981, nr 11

Refleks : NZS Filologii Polskiej / Piotr Fiutek. – 1981, nr 1 (V) – 1981, nr 4 (XI). – Wrocław : NZS UWr., 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Piotr Fiutek, Jerzy Jarek, Jerzy Pietraszek, Janusz Wolniak. – Współ.: E. Ogonowska
A 417944 III RARA
1981, nr 1, 3-4
442563 III RARA
1981, nr 1, 3-4

Reflektor : pismo NZS WSP / 1981, nr 1 (12 III) – 1989, nr 2(8) (7 III). – Kielce : NZS WSP, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Agnieszka Adamczyk, Dariusz Foks, Krzysztof Kasprzyk, Janusz Kędracki, Wojciech Kozioł, Krzysztof Lipiec, Andrzej Rogala, Monika Senderska, Andrzej Skowron, Rajmund Świercz
A 417948 III RARA
1981, nr 1-5 + wyd. spec.
1989, nr 2(8), 6(12)
442565 III RARA
1981, nr 1-5 + wyd. spec.
1989, nr 2(8)

Reperkusje : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów WSP Olsztyn / 1981, nr 5 (III). – Olsztyn : NZS WSP, 1981. – 21 cm
A 415536 II RARA
1981, nr 5

Rezystor : bibuła Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Rolniczej we Wrocławiu / 1983, nr 11. – Wrocław : NZS AR, 1983. – 30 cm
A 417962 III RARA
1983, nr 11

Rosa : pismo NZS WSI Radom / Konstanty Jakubiak ; Marek Masłowski ; Mirosław Stępień ; Leszek Traczyk. – 1990, nr 10 (21 XI). – Radom : Radomska Oficyna Studencka, 1990. – 21 cm
Uwagi: Red.: Konstanty Jakubiak, Marek Masłowski, Mirosław Stępień, Leszek Traczyk
A 415550 II RARA
1990, nr 10

Rzeczpospolita Polska : pismo poświęcone Polskiej Akcji Niepodległościowej w świecie / pismo poświęcone Polskiej Akcji Niepodległościowej w świecie. – 1990, nr 12(423) (15 I). – Kraków : „Przegląd Akademicki” NZS UJ, 1990. – 30 cm
A 417988 III RARA
1990, nr 12(423)

SBIAM : studencki biuletyn informacyjny Akademii Medycznej w Warszawie / 1980, nr 1 (23 III). – Warszawa : NZS, 1980. – 21 cm
A 415562 II RARA
1980, nr 1
440292 II RARA
1980, nr 1

Serwis „api” / Agencja Przekazu Informacji NZS „api” ; Elżbieta Bednarska i in.. – 1981, nr 1 (2 III) – 1981, [b. nr] (28 V). – Warszawa : API, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Elżbieta Bednarska, Robert Dzięcioł, Małgorzata Jabłońska, Justyna Kral, Anna Pawłowska, Andrzej Potocki, Agnieszka Romaszewska-Guzy, Kuba Surfin, Agnieszka Szałańska, Kuba Zaborowski
A 418006 III RARA
1981, nr 1-8, [b. nr] 25 V, 26 V, 28 V
442601 III RARA
1981, nr 1-3, 6-7

Serwis Informacyjny Biura Rzecznika Prasowego NZS UJ . – 1981, [b. nr 1] (26 X) – 1981, [b. nr 2] (9 XI). – Kraków : Biuro Rzecznika Prasowego NZS UJ, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Jarosław Krawczyk, Marta Krzysztofowicz, Agnieszka Skowronek, Anna Tyniec
A 418040 III RARA
1981, [b. nr] 26 X, nr 3

Serwis Informacyjny Dla Zakładów Pracy . – 1981, [b. nr] (3 XII) – 1981, [b. nr] (8 XII). – Kraków : [NZS?], 1981. – 30 cm
A 418044 III RARA
1981, [b. nr] 3 XII, 8 XII
442598 III RARA
1981, [b. nr]

Serwis Informacyjny KKW NZS . – 1982, [b. nr] (8 VI). – Kraków : KKW NZS, 1982. – 15 x 21 cm
A 418051 III RARA
1982, [b. nr] 8 VI

Serwis Informacyjny NZS AGH . – 1981, [b. nr] (V) – 1981, nr 6/81-82 (16 XI). – Kraków : NZS AGH, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Piotr Jasion, Małgorzata Zajtz
A 418061 III RARA
1981, [b. nr] V, 9 VI 1-4, 6
442605 III RARA
1981, [b. nr] V, 9 VI, 1-4
442606 III RARA
1981, [b. nr] V, 9 VI, 1
442606 III RARA

Serwis Informacyjny NZS PK / NZS Politechniki Krakowskiej. – 1981, [b. nr] (XI). – Kraków : NZS PK, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Mariusz Karpa, Marek Lewicki
A 418060 III RARA
1981, [b. nr]

Serwis Informacyjny NZS PWr. . – 1981, [b. nr] (16 XI). – Wrocław : NZS PWr., 1981. – 21 cm
A 415574 II RARA
1981, [b. nr] 16 XI
440298 II RARA
1981, [b. nr] 16 XI

Serwis Informacyjny NZS UJ / NZS UJ. – 1981, nr 1 (6 III) – 1981, nr 9 (28 III). – Kraków : NZS UJ, 1981. – 30 cm
A 418570 III RARA
1981, nr 1-9
442908 III RARA
1981, nr 2-4, 6-9

Serwis Informacyjny SKOD NZS / Studencki Komitet Obrony Demokracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów. – 1981, nr 1 (16 XII) – 1981, nr 2 (29 XII). – Kraków : SKOD NZS, 1981. – 30 cm
A 418071 III RARA
1981, nr 1-2
442607 III RARA
1981, nr 1-2

Serwis Informacyjny / Centrum Informacji Akademickiej NZS WSP Rzeszów. – 1981, nr [1?] (26 III) – 1981, nr 19 (9 XI). – Rzeszów : CIA NZS WSP, 1981. – 30 cm
Uwagi: Od nr 7: CIA (T)
A 418030 III RARA
1981, nr 1-2, 7-8, 11-12, 15, 17-19
442602 III RARA
1981, nr 8, 12, 15

Serwis Informacyjny / Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechnika Warszawska. – 1988, nr 2 (6 XI). – Warszawa : NZS PW, 1988. – 30 cm
A 418034 III RARA
1988, nr 2

Serwis Informacyjny / Studencka Niezależna Agencja Prasowa NZS Uniwersytet Łódzki Instytut Matematyki. – 1981, [b. nr] (12 V). – Łódź : SNAP NZS, 1981. – 30 cm
A 418026 III RARA
1981, [b. nr] 12 V

Serwis KRK : pismo Krakowskiej Rady Koordynacyjnej NZS / 1990, nr 5/6 – 1990, nr 3 (13 III). – Kraków : KRK NZS, 1990. – 30 cm
A 418080 III RARA
1990, nr 3, 5/6

Serwis Nadzwyczajny / NZS WSP. – 1981, [b. nr] (9 XI). – Kraków : SI NZS WSP, 1981. – 30 cm
A 418078 III RARA
1981, [b. nr]

Serwis Strajkowy : Biuro Prasowe NZS UAM / Krzysztof Mazur i in.. – 1981, [b. nr] (25 XI) – 1981, nr 5 (2 XII). – Poznań : NZS UAM ; SIW, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Tibor Jagielski, Anna Kaliszan, Józef Kapusta, Arek Kozłowski, Krzysztof Mazur, Przemo Ożóg, Wojciech Pawlak
A 415582 II RARA
1981, [b. nr] 25 XI, 5

Serwis : biuletyn informacyjny UKGS NZS AR / Uczelniany Komitet Gotowości Strajkowej NZS AR. – 1981, nr 1 (22 III) – 1981, nr 6 (27 III). – Wrocław : UKGS NZS AR, 1981. – 30 cm
A 418003 III RARA
1981, nr 1-6
442591 III RARA
1981, nr 1, 3

Serwis / Centralne Biuro Informacyjne NZS Uniwersytetu Wrocławskiego ; Urszula Mielczarek i in.. – 1981, nr 1] (27 III) – 1981, dod. do nr 6 (1 IV). – Wrocław : NZS UWr., 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Urszula Mielczarek, Marek Owczarski, Danuta Szczepańska, Jacek Ścibołowski
A 418004 III RARA
1981, nr 1-6 + dod. do nr 6
442600 III RARA
1981, nr 5

Słowo Robotników i Młodej Inteligencji / redagują członkowie NSZZ „Solidarność”, NZS i niezrzeszeni. – 1982, nr 1 (21 III) – 1984, nr 5 (30) (31 V). – Warszawa : [b. w.], 1982. – 30 cm
A 418089 III RARA
1982, nr 1-6, 8, 11-12, 14-15
1983, nr 16-18, 20-25
1984, nr 1(26)-5(30)
442631 III RARA
1982, nr 2, 4-6, 8, 11-12, 14-15
1983, nr 16-18, 20-25
1984, nr 1(26)-4(29)

Słowo : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów / 1988, nr 1 (20 I) – 1989, nr 8 (IV). – Kraków : NZS, 1988. – 43 cm
Uwagi: Od nr 2: Pismo Środowiska Studenckiego (P)
A 419722 IV RARA
1988, nr 1-4
1989, nr 7-8
444711 IV RARA
1988, nr 2, 3
1989, nr 8 Nowsze Drogi : pismo studentów Łodzi / Uniwersytet Łódzki. Wydział Filozoficzno-Historyczny ; Jacek Matysiak i in.. – 1981, nr 7 (8 II) – 1981, nr 18 (15 V). – Łódź : Komitet Założycielski NZS UAM, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: J. Budnicki, Urszula Celmer, E. Gilewska, A. Goździkowski, Katarzyna Kurowicz, A. Lenartowska, Jacek Matysiak. – Współ.: J. Babińska, M. Gałęziewski, G. Goździk, T. Jurczak, W. Korczyk, P. Kosiński, B. Koziorowska, A. Martula, J. Marzec, J.
A 417794 III RARA
1981, nr 7, 10-11, 17-18

Nowy Indeks : ogólnopolski studencki tygodnik Niezależnego Zrzeszenia Studentów / Marcin Gugulski i in. . – 1981, nr 1 (27 V). – Warszawa : NZS, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Wojciech Bogaczyk, Paweł Gniazdowski, Marcin Gugulski, Marcin Lewandowski, Michał Maciejewski, Sylwester Szefer, Wiesław Ukleja. – Współ.: Konrad Banecki, Wojciech Michera, Adam Pietrasiewicz, Agata Siecińska
A 417793 III RARA
1981, nr 1
442466 III RARA
1981, nr 1

Nurt : ogólnopolskie Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów / Andrzej Brzeski i in. . – 1987, nr 4 – 1989, nr 1 (3 III). – Warszawa : NZS, 1987. – 21 cm
Uwagi: Red.: A. Brzeski, Ryszard Czarnecki, Andrzej Kotwicz-Bem, Marta Kowalska, Leszek Łukowski, Katarzyna Nabielak, Józef Oleanderski, Krzysztof Skałacki, Wacław Sydon
A 415437 II RARA
1987, nr 4-6
1988, nr 7-10 + wyd. spec.
1989, nr 1, 11-13
440225 II RARA
1987, nr 5-6
1988, nr 7

NZS Informacje : Politechnika Śląska Gliwice / Michał Mońkowski i in. . – 1981, nr 12 (19 I) – 1981, nr 21 (26 IV). – Gliwice : NZS PŚl., 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Jerzy Grzywocz, Zbigniew Kopczyński, Tadeusz Korczyński, Marek Mencel, Michał Mońkowski
A 415439 II RARA
1981, nr 12, 14-21 + wyd. spec.
440226 II RARA
1981, nr 12, 16-20 + wyd. spec.

NZS-PW : biuletyn informacyjny Niezależnego Zrzeszenia Studentów PW / Wiktor Karpiński, Jerzy Karpiuk, Waldemar Maj. – 1980, nr 2 (14 X) – 1981, nr 5/6 (I). – Warszawa : NZS PW, 1980. – 30 cm
Uwagi: Red.: Wiktor Karpiński, Jerzy Karpiuk, Waldemar Maj
A 417798 III RARA
1980, nr 2, 3/4
1981, nr 5/6

NZS : jednodniówka Krakowskiej Rady Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów / 1986, [b. nr] (XII) – 1987, [b. nr] (17 II). – Kraków : KRK NZS, 1986. – 21 cm
A 415438 II RARA
1986, [b. nr] XII,
1987, [b. nr] 22 I, 17 II, X, 29 XI
440227 II RARA
1986, [b. nr] XII
1987, [b. nr], I, X

NZS : serwis informacyjny SGGW-AR / Maciej Kuncewicz i in. . – 1981, nr d/3 (III) – 1981, nr g/5 (IV). – Warszawa : NZS SGGW-AR, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Maciej Kuncewicz, Małgorzata Nitecka, Piotr Michał Ogiński, Jolanta Perzyna, Tomasz Rybka, Dariusz Środa
A 415575 II RARA
1981, nr d/3-g/5
440359 II RARA
1981, nr d/3

O co chodzi? : komunikat NZS Politechniki Wrocławskiej / Dorota Bochen, Sławomir Najnigier, Jacek Sulima. – 1980, [b. nr] (2 XII) – 1981, wyd. nadz. 2 (23 VI). – Wrocław : NZS PWr., 1980. – 30 cm
Uwagi: Red.: Krzysztof Błachut, Dorota Bochen, Rafał Guzowski, Maria Kotlińska, Sławomir Najnigier, Zbigniew Skorupa, Jacek Sulima, Adam Zagórski
A 417799 III RARA
1980, [b. nr] 2 XII, 12 XII,
1981, [b. nr] 15 I, V – [b. nr] VI + wyd. nadz. 1, wyd. nadz. 2 (23 VI)
442470 III RARA
1981, [b. nr] I, V – [b. nr] VI + wyd. nadz.1, wyd. nadz.2

Od Nowa : niezależne pismo studenckie / 1980, nr 1 (9 X) – 1981, nr 13 (11 XI). – Kraków : NZS AGH, 1980. – 30 cm
Uwagi: Od nr 4/4 i nast. red.: Artur Dmochowski, Iwona Frank, Marek Kapturkiewicz, Stefan Niedźwieński, Zdzisław Szklarzewicz, Małgorzata Zajtz, Paweł Zechenter, Marcin Zembura. – Powiel. – Nr 13/2: off. z maszyn. – W nr 13/2: Suplement Od Nowa: M. Rajski, Współpraca gospodarcza PRL-ZSRR
A 417812 III RARA
1980, nr 1-4 + dod. nadz. (19 XII)
1981, nr 5-7, 9-13 + nr spec. (30 III) [nr 8?]
442480 III RARA
1980, nr 1-4 + dod. nadzw. (19 III)
1981, nr 5-7, 9-13 + nr spec. (30 III)

Odgłos : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów UAM / 1989, nr 1 (IX). – Poznań : Wydawnictwo Niezależne „Blok”, 1989. – 21 cm
Uwagi: redakcja jest niezależna od KU NZS UAM
A 415444 II RARA
1989, nr 1

Parnas : poetycka wkładka „Refleksu” / Jerzy Jarek ; Piotr Klimczak ; Jerzy Pietraszek ; NZS. – 1981, nr 3 (X). – Wrocław : Niezależny Miesięcznik Studencki „Refleks”, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Jerzy Jarek, Piotr Klimczak, Jerzy Pietraszek
A 415462 II RARA
1981, nr 3
440244 II RARA
1981, nr 3

Pisane Nocą / Dorota Bochen ; Maria Kotlińska ; Paweł Kasprzak ; Lech Ostafiński ; Jacek Sulima. – 1980, nr 1 (11 XI) – 1981, nr 4 (24 III). – Wrocław : NZS PWr., 1980. – 30 cm
Uwagi: Red.: Dorota Bochen, Paweł Kasprzak, Maria Kotlińska, Lech Ostafiński, Jacek Sulima
A 417847 III RARA
1980, nr 1, 3
1981, nr 4
442503 III RARA
1981, nr 4

Płomień : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów Reg. Śląsko-Dąbrowskiego / NZS Reg. Śl.-Dąbrowskiego. – 1984, [b. nr] (1 XII). – Katowice : NZS Reg. Śl. – Dąbrowskiego, 1984. – 30 cm
A 417853 III RARA
1984, [b. nr]

Po Prostu : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów WSInż. w Koszalinie / Janusz Szumański i in.. – 1981, dod. spec. (23 III) – 1981, nr 6 (11 VI). – Koszalin : NZS WSInż, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Witold Dunajewski, Wiesława Szumańska, Janusz Szumański, Jerzy Wojnarowicz
A 417854 III RARA
1981, nr 4-6 + dod.spec.

Polibuda : gazeta Środowiskowa NZS PG / 1988, nr 4/5 (II) – 1988, nr 11 (XII). – Gdańsk : NZS PG, 1988. – 21 cm
A 415487 II RARA
1988, nr 4/5, 7-8, 8,5, 9-11
440255 II RARA
1988, nr 4/5, 9-10

Post Factum / red. Jacek Czaputowicz ; Małgorzata Jabłońska. – 1980, nr 0 (21 XI) – 1981, nr 2(11) (29 X). – Warszawa : NZS UW Wydziału Historycznego, 1980. – 30 cm
Uwagi: Red.: Andrzej Budek, Barbara Cegieła, Jacek Czaputowicz, Henryk Głowacki, Małgorzata Jabłońska, Grażyna Jaworska, Wojciech Michera, Borys Paszkiewicz, Barbara Piotrowska, Magda Sadowska, Zdzisław Zdziarski
A 417884 III RARA
1980, nr 0-1
1981, nr 2-9, 2(11) + dod. spec
442522 III RARA
1981, nr 2-9, 2(11)

Prawo Głosu : pismo NZS WPiA UW / Filip Busz i in.. – 1988, nr 1 (XII). – Warszawa : NZS WPiA UW, 1988
Uwagi: Red.: Filip Busz, Tomasz Drągowski, Paweł Gacek, Gosława Kasprzyk, Tomasz Markowski, Piotr Warfołomiejew
A 415796 II RARA
1988, nr 1

Problem : gazeta strajkowa / 1981, nr 1 (25 XI) – 1981, nr 5 (3 XII). – Kraków : NZS AGH, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: R. Milewski, C. Woźniak, Piotr Wróbel, J. Zurakowski. – Współ.: B. Cora, St. Królikowski, B. Opoka, W. Oprządek, M. Skubida, G. Skwara
A 417901 III RARA
1981, nr 1-5
442532 III RARA
1981, nr 1-4

Próby : pismo NZS Politechniki Krakowskiej / NZS Politechniki Krakowskiej. – 1981, nr 1 (15 IV) – 1981, nr 4 (9 XI). – Kraków : Komisja Kultury NZS PK, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Krzysztof Banasiak, Maja Bogdani, Krzysztof Jotbe, Grzegorz Kłos, Zbigniew Kokosiński, Marta Kurnik, Anna Nalepa, Jan Pawlicki, Iwona Starożuk, Tadeusz Szydłowski
A 415503 II RARA
1981, nr 1-4
440263 II RARA
1981, nr 1-4

Próby : pismo NZS Politechniki Krakowskiej / NZS Politechniki Krakowskiej. – 1989, nr 4 (8 IV) – 1989, nr 7 (21 VI). – Kraków : NZS PK, 1989. – 21 cm
A 415505 II RARA
1989, nr 4, 7

Przebicia : pismo wydawane przez członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej / 1988, nr 17 (16 XII). – Warszawa : NZS PW, 1988. – 21 cm
A 415513 II RARA
1988, nr 17

Przegląd Akademicki : pismo ruchu oporu NZS / 1985, nr 3 (28 X) – 1991, nr 4-5(95-96) (21 V). – Kraków : RO NZS, 1985. – 30 cm
Uwagi: Red.: Robert Bodnar, Janusz Cieślik. – nr 11?(91?) z 19 XI 1990 informuje, że redaguje zespół, red. nacz. Robert Bodnar . – Od nr 10 : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów; od nr 6(2/3): pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
A 417921 III RARA
1985, nr 3-4
1986, nr 7-8, 10-11
II 1986, nr 8(14)-9(15)
III 1987, nr 2(19)-15(32)
IV 1988, nr 1(33)-33(65)
V 1989, nr [1]34(66)-6(70), 8(72)-15(80)
VI 1990, nr 1(81)-3(83), 5/6(85/86), 8(88)-9(89), 11(91)
VII 1991, nr 1(92), 4(95), 4/5(95/96)
442537 III RARA
1985, nr 4
1986, nr 7, 10
II 1986, nr 8(14)-9(15)
III 1987, nr 3(20), 5(22)-10(27), 12(29)-15(32)
IV 1988, nr 1(33)-33(65)
V 1989, nr [1]34(66)-4(68), 6(70), 8(72)-12(76), 15(80)
VI 1990, nr 2(82)-3(83), 8(88)-9(89)
VII 1991, nr 1(92), 4(95), 4/5(95/96)

Przegląd Biblioteczny : biuletyn studenckiej biblioteki wydawnictw niezależnych NZS UJ / założyciele i współpracownicy SBWN. – 1989, nr 1 (IV). – Kraków : SBWN NZS UJ, 1989. – 21 cm
A 415525 II RARA
1989, nr 1
440272 II RARA
1989, nr 1

Reduta : niezależny biuletyn studencki / 1980, nr 1 (10 IX) – 1981, nr 11 (27 IV). – Gdańsk : NZS UG, 1981. – 30 cm
A 417939 III RARA
1980, nr 1-4
1981, nr 11

442561 III RARA
1980, nr 1-3
1981, nr 11

Refleks : NZS Filologii Polskiej / Piotr Fiutek. – 1981, nr 1 (V) – 1981, nr 4 (XI). – Wrocław : NZS UWr., 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Piotr Fiutek, Jerzy Jarek, Jerzy Pietraszek, Janusz Wolniak. – Współ.: E. Ogonowska
A 417944 III RARA
1981, nr 1, 3-4
442563 III RARA
1981, nr 1, 3-4

Reflektor : pismo NZS WSP / 1981, nr 1 (12 III) – 1989, nr 2(8) (7 III). – Kielce : NZS WSP, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Agnieszka Adamczyk, Dariusz Foks, Krzysztof Kasprzyk, Janusz Kędracki, Wojciech Kozioł, Krzysztof Lipiec, Andrzej Rogala, Monika Senderska, Andrzej Skowron, Rajmund Świercz
A 417948 III RARA
1981, nr 1-5 + wyd. spec.
1989, nr 2(8), 6(12)
442565 III RARA
1981, nr 1-5 + wyd. spec.
1989, nr 2(8)

Reperkusje : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów WSP Olsztyn / 1981, nr 5 (III). – Olsztyn : NZS WSP, 1981. – 21 cm
A 415536 II RARA
1981, nr 5

Rezystor : bibuła Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Rolniczej we Wrocławiu / 1983, nr 11. – Wrocław : NZS AR, 1983. – 30 cm
A 417962 III RARA
1983, nr 11

Rosa : pismo NZS WSI Radom / Konstanty Jakubiak ; Marek Masłowski ; Mirosław Stępień ; Leszek Traczyk. – 1990, nr 10 (21 XI). – Radom : Radomska Oficyna Studencka, 1990. – 21 cm
Uwagi: Red.: Konstanty Jakubiak, Marek Masłowski, Mirosław Stępień, Leszek Traczyk
A 415550 II RARA
1990, nr 10

Rzeczpospolita Polska : pismo poświęcone Polskiej Akcji Niepodległościowej w świecie / pismo poświęcone Polskiej Akcji Niepodległościowej w świecie. – 1990, nr 12(423) (15 I). – Kraków : „Przegląd Akademicki” NZS UJ, 1990. – 30 cm
A 417988 III RARA
1990, nr 12(423)

SBIAM : studencki biuletyn informacyjny Akademii Medycznej w Warszawie / 1980, nr 1 (23 III). – Warszawa : NZS, 1980. – 21 cm
A 415562 II RARA
1980, nr 1
440292 II RARA
1980, nr 1

Serwis „api” / Agencja Przekazu Informacji NZS „api” ; Elżbieta Bednarska i in.. – 1981, nr 1 (2 III) – 1981, [b. nr] (28 V). – Warszawa : API, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Elżbieta Bednarska, Robert Dzięcioł, Małgorzata Jabłońska, Justyna Kral, Anna Pawłowska, Andrzej Potocki, Agnieszka Romaszewska-Guzy, Kuba Surfin, Agnieszka Szałańska, Kuba Zaborowski
A 418006 III RARA
1981, nr 1-8, [b. nr] 25 V, 26 V, 28 V
442601 III RARA
1981, nr 1-3, 6-7

Serwis Informacyjny Biura Rzecznika Prasowego NZS UJ . – 1981, [b. nr 1] (26 X) – 1981, [b. nr 2] (9 XI). – Kraków : Biuro Rzecznika Prasowego NZS UJ, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Jarosław Krawczyk, Marta Krzysztofowicz, Agnieszka Skowronek, Anna Tyniec
A 418040 III RARA
1981, [b. nr] 26 X, nr 3

Serwis Informacyjny Dla Zakładów Pracy . – 1981, [b. nr] (3 XII) – 1981, [b. nr] (8 XII). – Kraków : [NZS?], 1981. – 30 cm
A 418044 III RARA
1981, [b. nr] 3 XII, 8 XII
442598 III RARA
1981, [b. nr]

Serwis Informacyjny KKW NZS . – 1982, [b. nr] (8 VI). – Kraków : KKW NZS, 1982. – 15 x 21 cm
A 418051 III RARA
1982, [b. nr] 8 VI

Serwis Informacyjny NZS AGH . – 1981, [b. nr] (V) – 1981, nr 6/81-82 (16 XI). – Kraków : NZS AGH, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Piotr Jasion, Małgorzata Zajtz
A 418061 III RARA
1981, [b. nr] V, 9 VI 1-4, 6
442605 III RARA
1981, [b. nr] V, 9 VI, 1-4
442606 III RARA
1981, [b. nr] V, 9 VI, 1
442606 III RARA

Serwis Informacyjny NZS PK / NZS Politechniki Krakowskiej. – 1981, [b. nr] (XI). – Kraków : NZS PK, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Mariusz Karpa, Marek Lewicki
A 418060 III RARA
1981, [b. nr]

Serwis Informacyjny NZS PWr. . – 1981, [b. nr] (16 XI). – Wrocław : NZS PWr., 1981. – 21 cm
A 415574 II RARA
1981, [b. nr] 16 XI
440298 II RARA
1981, [b. nr] 16 XI

Serwis Informacyjny NZS UJ / NZS UJ. – 1981, nr 1 (6 III) – 1981, nr 9 (28 III). – Kraków : NZS UJ, 1981. – 30 cm
A 418570 III RARA
1981, nr 1-9
442908 III RARA
1981, nr 2-4, 6-9

Serwis Informacyjny SKOD NZS / Studencki Komitet Obrony Demokracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów. – 1981, nr 1 (16 XII) – 1981, nr 2 (29 XII). – Kraków : SKOD NZS, 1981. – 30 cm
A 418071 III RARA
1981, nr 1-2
442607 III RARA
1981, nr 1-2

Serwis Informacyjny / Centrum Informacji Akademickiej NZS WSP Rzeszów. – 1981, nr [1?] (26 III) – 1981, nr 19 (9 XI). – Rzeszów : CIA NZS WSP, 1981. – 30 cm
Uwagi: Od nr 7: CIA (T)
A 418030 III RARA
1981, nr 1-2, 7-8, 11-12, 15, 17-19
442602 III RARA
1981, nr 8, 12, 15

Serwis Informacyjny / Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechnika Warszawska. – 1988, nr 2 (6 XI). – Warszawa : NZS PW, 1988. – 30 cm
A 418034 III RARA
1988, nr 2

Serwis Informacyjny / Studencka Niezależna Agencja Prasowa NZS Uniwersytet Łódzki Instytut Matematyki. – 1981, [b. nr] (12 V). – Łódź : SNAP NZS, 1981. – 30 cm
A 418026 III RARA
1981, [b. nr] 12 V

Serwis KRK : pismo Krakowskiej Rady Koordynacyjnej NZS / 1990, nr 5/6 – 1990, nr 3 (13 III). – Kraków : KRK NZS, 1990. – 30 cm
A 418080 III RARA
1990, nr 3, 5/6

Serwis Nadzwyczajny / NZS WSP. – 1981, [b. nr] (9 XI). – Kraków : SI NZS WSP, 1981. – 30 cm
A 418078 III RARA
1981, [b. nr]

Serwis Strajkowy : Biuro Prasowe NZS UAM / Krzysztof Mazur i in.. – 1981, [b. nr] (25 XI) – 1981, nr 5 (2 XII). – Poznań : NZS UAM ; SIW, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Tibor Jagielski, Anna Kaliszan, Józef Kapusta, Arek Kozłowski, Krzysztof Mazur, Przemo Ożóg, Wojciech Pawlak
A 415582 II RARA
1981, [b. nr] 25 XI, 5

Serwis : biuletyn informacyjny UKGS NZS AR / Uczelniany Komitet Gotowości Strajkowej NZS AR. – 1981, nr 1 (22 III) – 1981, nr 6 (27 III). – Wrocław : UKGS NZS AR, 1981. – 30 cm
A 418003 III RARA
1981, nr 1-6
442591 III RARA
1981, nr 1, 3

Serwis / Centralne Biuro Informacyjne NZS Uniwersytetu Wrocławskiego ; Urszula Mielczarek i in.. – 1981, nr 1] (27 III) – 1981, dod. do nr 6 (1 IV). – Wrocław : NZS UWr., 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Urszula Mielczarek, Marek Owczarski, Danuta Szczepańska, Jacek Ścibołowski
A 418004 III RARA
1981, nr 1-6 + dod. do nr 6
442600 III RARA
1981, nr 5

Słowo Robotników i Młodej Inteligencji / redagują członkowie NSZZ „Solidarność”, NZS i niezrzeszeni. – 1982, nr 1 (21 III) – 1984, nr 5 (30) (31 V). – Warszawa : [b. w.], 1982. – 30 cm
A 418089 III RARA
1982, nr 1-6, 8, 11-12, 14-15
1983, nr 16-18, 20-25
1984, nr 1(26)-5(30)
442631 III RARA
1982, nr 2, 4-6, 8, 11-12, 14-15
1983, nr 16-18, 20-25
1984, nr 1(26)-4(29)

Słowo : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów / 1988, nr 1 (20 I) – 1989, nr 8 (IV). – Kraków : NZS, 1988. – 43 cm
Uwagi: Od nr 2: Pismo Środowiska Studenckiego (P)
A 419722 IV RARA
1988, nr 1-4
1989, nr 7-8
444711 IV RARA
1988, nr 2, 3
1989, nr 8

Nowsze Drogi : pismo studentów Łodzi / Uniwersytet Łódzki. Wydział Filozoficzno-Historyczny ; Jacek Matysiak i in.. – 1981, nr 7 (8 II) – 1981, nr 18 (15 V). – Łódź : Komitet Założycielski NZS UAM, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: J. Budnicki, Urszula Celmer, E. Gilewska, A. Goździkowski, Katarzyna Kurowicz, A. Lenartowska, Jacek Matysiak. – Współ.: J. Babińska, M. Gałęziewski, G. Goździk, T. Jurczak, W. Korczyk, P. Kosiński, B. Koziorowska, A. Martula, J. Marzec, J.
A 417794 III RARA
1981, nr 7, 10-11, 17-18

Nowy Indeks : ogólnopolski studencki tygodnik Niezależnego Zrzeszenia Studentów / Marcin Gugulski i in. . – 1981, nr 1 (27 V). – Warszawa : NZS, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Wojciech Bogaczyk, Paweł Gniazdowski, Marcin Gugulski, Marcin Lewandowski, Michał Maciejewski, Sylwester Szefer, Wiesław Ukleja. – Współ.: Konrad Banecki, Wojciech Michera, Adam Pietrasiewicz, Agata Siecińska
A 417793 III RARA
1981, nr 1
442466 III RARA
1981, nr 1

Nurt : ogólnopolskie Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów / Andrzej Brzeski i in. . – 1987, nr 4 – 1989, nr 1 (3 III). – Warszawa : NZS, 1987. – 21 cm
Uwagi: Red.: A. Brzeski, Ryszard Czarnecki, Andrzej Kotwicz-Bem, Marta Kowalska, Leszek Łukowski, Katarzyna Nabielak, Józef Oleanderski, Krzysztof Skałacki, Wacław Sydon
A 415437 II RARA
1987, nr 4-6
1988, nr 7-10 + wyd. spec.
1989, nr 1, 11-13
440225 II RARA
1987, nr 5-6
1988, nr 7

NZS Informacje : Politechnika Śląska Gliwice / Michał Mońkowski i in. . – 1981, nr 12 (19 I) – 1981, nr 21 (26 IV). – Gliwice : NZS PŚl., 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Jerzy Grzywocz, Zbigniew Kopczyński, Tadeusz Korczyński, Marek Mencel, Michał Mońkowski
A 415439 II RARA
1981, nr 12, 14-21 + wyd. spec.
440226 II RARA
1981, nr 12, 16-20 + wyd. spec.

NZS-PW : biuletyn informacyjny Niezależnego Zrzeszenia Studentów PW / Wiktor Karpiński, Jerzy Karpiuk, Waldemar Maj. – 1980, nr 2 (14 X) – 1981, nr 5/6 (I). – Warszawa : NZS PW, 1980. – 30 cm
Uwagi: Red.: Wiktor Karpiński, Jerzy Karpiuk, Waldemar Maj
A 417798 III RARA
1980, nr 2, 3/4
1981, nr 5/6

NZS : jednodniówka Krakowskiej Rady Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów / 1986, [b. nr] (XII) – 1987, [b. nr] (17 II). – Kraków : KRK NZS, 1986. – 21 cm
A 415438 II RARA
1986, [b. nr] XII,
1987, [b. nr] 22 I, 17 II, X, 29 XI
440227 II RARA
1986, [b. nr] XII
1987, [b. nr], I, X

NZS : serwis informacyjny SGGW-AR / Maciej Kuncewicz i in. . – 1981, nr d/3 (III) – 1981, nr g/5 (IV). – Warszawa : NZS SGGW-AR, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Maciej Kuncewicz, Małgorzata Nitecka, Piotr Michał Ogiński, Jolanta Perzyna, Tomasz Rybka, Dariusz Środa
A 415575 II RARA
1981, nr d/3-g/5
440359 II RARA
1981, nr d/3

O co chodzi? : komunikat NZS Politechniki Wrocławskiej / Dorota Bochen, Sławomir Najnigier, Jacek Sulima. – 1980, [b. nr] (2 XII) – 1981, wyd. nadz. 2 (23 VI). – Wrocław : NZS PWr., 1980. – 30 cm
Uwagi: Red.: Krzysztof Błachut, Dorota Bochen, Rafał Guzowski, Maria Kotlińska, Sławomir Najnigier, Zbigniew Skorupa, Jacek Sulima, Adam Zagórski
A 417799 III RARA
1980, [b. nr] 2 XII, 12 XII,
1981, [b. nr] 15 I, V – [b. nr] VI + wyd. nadz. 1, wyd. nadz. 2 (23 VI)
442470 III RARA
1981, [b. nr] I, V – [b. nr] VI + wyd. nadz.1, wyd. nadz.2

Od Nowa : niezależne pismo studenckie / 1980, nr 1 (9 X) – 1981, nr 13 (11 XI). – Kraków : NZS AGH, 1980. – 30 cm
Uwagi: Od nr 4/4 i nast. red.: Artur Dmochowski, Iwona Frank, Marek Kapturkiewicz, Stefan Niedźwieński, Zdzisław Szklarzewicz, Małgorzata Zajtz, Paweł Zechenter, Marcin Zembura. – Powiel. – Nr 13/2: off. z maszyn. – W nr 13/2: Suplement Od Nowa: M. Rajski, Współpraca gospodarcza PRL-ZSRR
A 417812 III RARA
1980, nr 1-4 + dod. nadz. (19 XII)
1981, nr 5-7, 9-13 + nr spec. (30 III) [nr 8?]
442480 III RARA
1980, nr 1-4 + dod. nadzw. (19 III)
1981, nr 5-7, 9-13 + nr spec. (30 III)

Odgłos : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów UAM / 1989, nr 1 (IX). – Poznań : Wydawnictwo Niezależne „Blok”, 1989. – 21 cm
Uwagi: redakcja jest niezależna od KU NZS UAM
A 415444 II RARA
1989, nr 1

Parnas : poetycka wkładka „Refleksu” / Jerzy Jarek ; Piotr Klimczak ; Jerzy Pietraszek ; NZS. – 1981, nr 3 (X). – Wrocław : Niezależny Miesięcznik Studencki „Refleks”, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Jerzy Jarek, Piotr Klimczak, Jerzy Pietraszek
A 415462 II RARA
1981, nr 3
440244 II RARA
1981, nr 3

Pisane Nocą / Dorota Bochen ; Maria Kotlińska ; Paweł Kasprzak ; Lech Ostafiński ; Jacek Sulima. – 1980, nr 1 (11 XI) – 1981, nr 4 (24 III). – Wrocław : NZS PWr., 1980. – 30 cm
Uwagi: Red.: Dorota Bochen, Paweł Kasprzak, Maria Kotlińska, Lech Ostafiński, Jacek Sulima
A 417847 III RARA
1980, nr 1, 3
1981, nr 4
442503 III RARA
1981, nr 4

Płomień : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów Reg. Śląsko-Dąbrowskiego / NZS Reg. Śl.-Dąbrowskiego. – 1984, [b. nr] (1 XII). – Katowice : NZS Reg. Śl. – Dąbrowskiego, 1984. – 30 cm
A 417853 III RARA
1984, [b. nr]

Po Prostu : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów WSInż. w Koszalinie / Janusz Szumański i in.. – 1981, dod. spec. (23 III) – 1981, nr 6 (11 VI). – Koszalin : NZS WSInż, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Witold Dunajewski, Wiesława Szumańska, Janusz Szumański, Jerzy Wojnarowicz
A 417854 III RARA
1981, nr 4-6 + dod.spec.

Polibuda : gazeta Środowiskowa NZS PG / 1988, nr 4/5 (II) – 1988, nr 11 (XII). – Gdańsk : NZS PG, 1988. – 21 cm
A 415487 II RARA
1988, nr 4/5, 7-8, 8,5, 9-11
440255 II RARA
1988, nr 4/5, 9-10

Post Factum / red. Jacek Czaputowicz ; Małgorzata Jabłońska. – 1980, nr 0 (21 XI) – 1981, nr 2(11) (29 X). – Warszawa : NZS UW Wydziału Historycznego, 1980. – 30 cm
Uwagi: Red.: Andrzej Budek, Barbara Cegieła, Jacek Czaputowicz, Henryk Głowacki, Małgorzata Jabłońska, Grażyna Jaworska, Wojciech Michera, Borys Paszkiewicz, Barbara Piotrowska, Magda Sadowska, Zdzisław Zdziarski
A 417884 III RARA
1980, nr 0-1
1981, nr 2-9, 2(11) + dod. spec
442522 III RARA
1981, nr 2-9, 2(11)

Prawo Głosu : pismo NZS WPiA UW / Filip Busz i in.. – 1988, nr 1 (XII). – Warszawa : NZS WPiA UW, 1988
Uwagi: Red.: Filip Busz, Tomasz Drągowski, Paweł Gacek, Gosława Kasprzyk, Tomasz Markowski, Piotr Warfołomiejew
A 415796 II RARA
1988, nr 1

Problem : gazeta strajkowa / 1981, nr 1 (25 XI) – 1981, nr 5 (3 XII). – Kraków : NZS AGH, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: R. Milewski, C. Woźniak, Piotr Wróbel, J. Zurakowski. – Współ.: B. Cora, St. Królikowski, B. Opoka, W. Oprządek, M. Skubida, G. Skwara
A 417901 III RARA
1981, nr 1-5
442532 III RARA
1981, nr 1-4

Próby : pismo NZS Politechniki Krakowskiej / NZS Politechniki Krakowskiej. – 1981, nr 1 (15 IV) – 1981, nr 4 (9 XI). – Kraków : Komisja Kultury NZS PK, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Krzysztof Banasiak, Maja Bogdani, Krzysztof Jotbe, Grzegorz Kłos, Zbigniew Kokosiński, Marta Kurnik, Anna Nalepa, Jan Pawlicki, Iwona Starożuk, Tadeusz Szydłowski
A 415503 II RARA
1981, nr 1-4
440263 II RARA
1981, nr 1-4

Próby : pismo NZS Politechniki Krakowskiej / NZS Politechniki Krakowskiej. – 1989, nr 4 (8 IV) – 1989, nr 7 (21 VI). – Kraków : NZS PK, 1989. – 21 cm
A 415505 II RARA
1989, nr 4, 7

Przebicia : pismo wydawane przez członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej / 1988, nr 17 (16 XII). – Warszawa : NZS PW, 1988. – 21 cm
A 415513 II RARA
1988, nr 17

Przegląd Akademicki : pismo ruchu oporu NZS / 1985, nr 3 (28 X) – 1991, nr 4-5(95-96) (21 V). – Kraków : RO NZS, 1985. – 30 cm
Uwagi: Red.: Robert Bodnar, Janusz Cieślik. – nr 11?(91?) z 19 XI 1990 informuje, że redaguje zespół, red. nacz. Robert Bodnar . – Od nr 10 : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów; od nr 6(2/3): pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
A 417921 III RARA
1985, nr 3-4
1986, nr 7-8, 10-11
II 1986, nr 8(14)-9(15)
III 1987, nr 2(19)-15(32)
IV 1988, nr 1(33)-33(65)
V 1989, nr [1]34(66)-6(70), 8(72)-15(80)
VI 1990, nr 1(81)-3(83), 5/6(85/86), 8(88)-9(89), 11(91)
VII 1991, nr 1(92), 4(95), 4/5(95/96)
442537 III RARA
1985, nr 4
1986, nr 7, 10
II 1986, nr 8(14)-9(15)
III 1987, nr 3(20), 5(22)-10(27), 12(29)-15(32)
IV 1988, nr 1(33)-33(65)
V 1989, nr [1]34(66)-4(68), 6(70), 8(72)-12(76), 15(80)
VI 1990, nr 2(82)-3(83), 8(88)-9(89)
VII 1991, nr 1(92), 4(95), 4/5(95/96)

Przegląd Biblioteczny : biuletyn studenckiej biblioteki wydawnictw niezależnych NZS UJ / założyciele i współpracownicy SBWN. – 1989, nr 1 (IV). – Kraków : SBWN NZS UJ, 1989. – 21 cm
A 415525 II RARA
1989, nr 1
440272 II RARA
1989, nr 1

Reduta : niezależny biuletyn studencki / 1980, nr 1 (10 IX) – 1981, nr 11 (27 IV). – Gdańsk : NZS UG, 1981. – 30 cm
A 417939 III RARA
1980, nr 1-4
1981, nr 11
442561 III RARA
1980, nr 1-3
1981, nr 11

Refleks : NZS Filologii Polskiej / Piotr Fiutek. – 1981, nr 1 (V) – 1981, nr 4 (XI). – Wrocław : NZS UWr., 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Piotr Fiutek, Jerzy Jarek, Jerzy Pietraszek, Janusz Wolniak. – Współ.: E. Ogonowska
A 417944 III RARA
1981, nr 1, 3-4
442563 III RARA
1981, nr 1, 3-4

Reflektor : pismo NZS WSP / 1981, nr 1 (12 III) – 1989, nr 2(8) (7 III). – Kielce : NZS WSP, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Agnieszka Adamczyk, Dariusz Foks, Krzysztof Kasprzyk, Janusz Kędracki, Wojciech Kozioł, Krzysztof Lipiec, Andrzej Rogala, Monika Senderska, Andrzej Skowron, Rajmund Świercz
A 417948 III RARA
1981, nr 1-5 + wyd. spec.
1989, nr 2(8), 6(12)
442565 III RARA
1981, nr 1-5 + wyd. spec.
1989, nr 2(8)

Reperkusje : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów WSP Olsztyn / 1981, nr 5 (III). – Olsztyn : NZS WSP, 1981. – 21 cm
A 415536 II RARA
1981, nr 5

Rezystor : bibuła Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Rolniczej we Wrocławiu / 1983, nr 11. – Wrocław : NZS AR, 1983. – 30 cm
A 417962 III RARA
1983, nr 11

Rosa : pismo NZS WSI Radom / Konstanty Jakubiak ; Marek Masłowski ; Mirosław Stępień ; Leszek Traczyk. – 1990, nr 10 (21 XI). – Radom : Radomska Oficyna Studencka, 1990. – 21 cm
Uwagi: Red.: Konstanty Jakubiak, Marek Masłowski, Mirosław Stępień, Leszek Traczyk
A 415550 II RARA
1990, nr 10

Rzeczpospolita Polska : pismo poświęcone Polskiej Akcji Niepodległościowej w świecie / pismo poświęcone Polskiej Akcji Niepodległościowej w świecie. – 1990, nr 12(423) (15 I). – Kraków : „Przegląd Akademicki” NZS UJ, 1990. – 30 cm
A 417988 III RARA
1990, nr 12(423)

SBIAM : studencki biuletyn informacyjny Akademii Medycznej w Warszawie / 1980, nr 1 (23 III). – Warszawa : NZS, 1980. – 21 cm
A 415562 II RARA
1980, nr 1
440292 II RARA
1980, nr 1

Serwis „api” / Agencja Przekazu Informacji NZS „api” ; Elżbieta Bednarska i in.. – 1981, nr 1 (2 III) – 1981, [b. nr] (28 V). – Warszawa : API, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Elżbieta Bednarska, Robert Dzięcioł, Małgorzata Jabłońska, Justyna Kral, Anna Pawłowska, Andrzej Potocki, Agnieszka Romaszewska-Guzy, Kuba Surfin, Agnieszka Szałańska, Kuba Zaborowski
A 418006 III RARA
1981, nr 1-8, [b. nr] 25 V, 26 V, 28 V
442601 III RARA
1981, nr 1-3, 6-7

Serwis Informacyjny Biura Rzecznika Prasowego NZS UJ . – 1981, [b. nr 1] (26 X) – 1981, [b. nr 2] (9 XI). – Kraków : Biuro Rzecznika Prasowego NZS UJ, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Jarosław Krawczyk, Marta Krzysztofowicz, Agnieszka Skowronek, Anna Tyniec
A 418040 III RARA
1981, [b. nr] 26 X, nr 3

Serwis Informacyjny Dla Zakładów Pracy . – 1981, [b. nr] (3 XII) – 1981, [b. nr] (8 XII). – Kraków : [NZS?], 1981. – 30 cm
A 418044 III RARA
1981, [b. nr] 3 XII, 8 XII
442598 III RARA
1981, [b. nr]

Serwis Informacyjny KKW NZS . – 1982, [b. nr] (8 VI). – Kraków : KKW NZS, 1982. – 15 x 21 cm
A 418051 III RARA
1982, [b. nr] 8 VI

Serwis Informacyjny NZS AGH . – 1981, [b. nr] (V) – 1981, nr 6/81-82 (16 XI). – Kraków : NZS AGH, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Piotr Jasion, Małgorzata Zajtz
A 418061 III RARA
1981, [b. nr] V, 9 VI 1-4, 6
442605 III RARA
1981, [b. nr] V, 9 VI, 1-4
442606 III RARA
1981, [b. nr] V, 9 VI, 1
442606 III RARA

Serwis Informacyjny NZS PK / NZS Politechniki Krakowskiej. – 1981, [b. nr] (XI). – Kraków : NZS PK, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Mariusz Karpa, Marek Lewicki
A 418060 III RARA
1981, [b. nr]

Serwis Informacyjny NZS PWr. . – 1981, [b. nr] (16 XI). – Wrocław : NZS PWr., 1981. – 21 cm
A 415574 II RARA
1981, [b. nr] 16 XI
440298 II RARA
1981, [b. nr] 16 XI

Serwis Informacyjny NZS UJ / NZS UJ. – 1981, nr 1 (6 III) – 1981, nr 9 (28 III). – Kraków : NZS UJ, 1981. – 30 cm
A 418570 III RARA
1981, nr 1-9
442908 III RARA
1981, nr 2-4, 6-9

Serwis Informacyjny SKOD NZS / Studencki Komitet Obrony Demokracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów. – 1981, nr 1 (16 XII) – 1981, nr 2 (29 XII). – Kraków : SKOD NZS, 1981. – 30 cm
A 418071 III RARA
1981, nr 1-2
442607 III RARA
1981, nr 1-2

Serwis Informacyjny / Centrum Informacji Akademickiej NZS WSP Rzeszów. – 1981, nr [1?] (26 III) – 1981, nr 19 (9 XI). – Rzeszów : CIA NZS WSP, 1981. – 30 cm
Uwagi: Od nr 7: CIA (T)
A 418030 III RARA
1981, nr 1-2, 7-8, 11-12, 15, 17-19
442602 III RARA
1981, nr 8, 12, 15

Serwis Informacyjny / Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechnika Warszawska. – 1988, nr 2 (6 XI). – Warszawa : NZS PW, 1988. – 30 cm
A 418034 III RARA
1988, nr 2

Serwis Informacyjny / Studencka Niezależna Agencja Prasowa NZS Uniwersytet Łódzki Instytut Matematyki. – 1981, [b. nr] (12 V). – Łódź : SNAP NZS, 1981. – 30 cm
A 418026 III RARA
1981, [b. nr] 12 V

Serwis KRK : pismo Krakowskiej Rady Koordynacyjnej NZS / 1990, nr 5/6 – 1990, nr 3 (13 III). – Kraków : KRK NZS, 1990. – 30 cm
A 418080 III RARA
1990, nr 3, 5/6

Serwis Nadzwyczajny / NZS WSP. – 1981, [b. nr] (9 XI). – Kraków : SI NZS WSP, 1981. – 30 cm
A 418078 III RARA
1981, [b. nr]

Serwis Strajkowy : Biuro Prasowe NZS UAM / Krzysztof Mazur i in.. – 1981, [b. nr] (25 XI) – 1981, nr 5 (2 XII). – Poznań : NZS UAM ; SIW, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Tibor Jagielski, Anna Kaliszan, Józef Kapusta, Arek Kozłowski, Krzysztof Mazur, Przemo Ożóg, Wojciech Pawlak
A 415582 II RARA
1981, [b. nr] 25 XI, 5

Serwis : biuletyn informacyjny UKGS NZS AR / Uczelniany Komitet Gotowości Strajkowej NZS AR. – 1981, nr 1 (22 III) – 1981, nr 6 (27 III). – Wrocław : UKGS NZS AR, 1981. – 30 cm
A 418003 III RARA
1981, nr 1-6
442591 III RARA
1981, nr 1, 3

Serwis / Centralne Biuro Informacyjne NZS Uniwersytetu Wrocławskiego ; Urszula Mielczarek i in.. – 1981, nr 1] (27 III) – 1981, dod. do nr 6 (1 IV). – Wrocław : NZS UWr., 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Urszula Mielczarek, Marek Owczarski, Danuta Szczepańska, Jacek Ścibołowski
A 418004 III RARA
1981, nr 1-6 + dod. do nr 6
442600 III RARA
1981, nr 5

Słowo Robotników i Młodej Inteligencji / redagują członkowie NSZZ „Solidarność”, NZS i niezrzeszeni. – 1982, nr 1 (21 III) – 1984, nr 5 (30) (31 V). – Warszawa : [b. w.], 1982. – 30 cm
A 418089 III RARA
1982, nr 1-6, 8, 11-12, 14-15
1983, nr 16-18, 20-25
1984, nr 1(26)-5(30)
442631 III RARA
1982, nr 2, 4-6, 8, 11-12, 14-15
1983, nr 16-18, 20-25
1984, nr 1(26)-4(29)

Słowo : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów / 1988, nr 1 (20 I) – 1989, nr 8 (IV). – Kraków : NZS, 1988. – 43 cm
Uwagi: Od nr 2: Pismo Środowiska Studenckiego (P)
A 419722 IV RARA
1988, nr 1-4
1989, nr 7-8
444711 IV RARA
1988, nr 2, 3
1989, nr 8

 

Strajkowa Akademia / J. Gawor, J. Górski, J. Lindner. – 1989, nr 2. – Wrocław : NZS AR, AWF, 1989 . – 30 cm
Uwagi: Red.: J. Gawor, J. Górski, J. Lindner
A 418286 III RARA
1989, nr 2
442735 III RARA
1989, nr 2

Studenci ’81 : tygodnik Niezależnego Zrzeszenia Studentów WSP Słupsk / Zbigniew Hansz i in.. – 1981, nr 2. – Słupsk : NZS WSP, 1981 . – 30 cm
Uwagi: Red.: Leszek Filarski, Zbigniew Hansz, Janusz Laskowski, Marek Madeła, Jan Polcyn
A 418294 III RARA
1981, nr 2

Styk / Tadeusz Jasiók, Jacek Sulima. – 1980, nr 2 (4 XI). – Wrocław : NZS PWr Wydział Elektryczny, 1980. – 30 cm
Uwagi: Red.: Tadeusz Jasiók, Jacek Sulima
A 418296 III RARA
1980, nr 2

Sygnały : miesięcznik NZS AM / 1981, nr 1 (X) – 1981, nr 2 (XI). – Kraków : NZS AM, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Marek Banach, Krzysztof Kłos, Artur Ryś, J. Śliwa, S. Wersocki, Maria Witalis. – Współ.: Dariusz Fenikowski, Bogdan Klich, M. Korecki, M. Lizoń, Joanna Okolska
A 418306 III RARA
1981, nr 1-2
442746 III RARA
1981, nr 1-2

Ślad : pismo środowiskowe NZS-WSP / 1988, nr 2 (XII). – Słupsk : NZS WSP, 1988. – 21 cm
A 415593 II RARA
1988, nr 2

Tu i Teraz : Komitet Założycielski NZS UW / Łukasz Biedka i in.. – 1980, nr [br. nr] (1 X). – Warszawa : KZ NZS UW, 1980 . – 21 cm
Uwagi: Red.: Łukasz Biedka, Robert Czarnota, Bogdan Kostyra, Zbigniew Rykowski, Piotr Szwajcer
A 415691 II RARA
1980, nr [br. nr]

Tygodnik Akademicki : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów / 1982, nr 4/5 – 1982, nr 2 (4 II). – [B. m.] : NZS, 1982 . – 30 cm
A 418334 III RARA
1982, nr 2, 4/5
442766 III RARA
1982, nr 4/5

Uniwerek : gazeta Środowiskowa NZS UG / 1987, nr 1 (XII). – Gdańsk : NZS UG, 1987. – 21 cm
A 415704 II RARA
1987, nr 1
440360 II RARA
1987, nr 1

Uwolnić Frasyniuka : biuletyn informacyjny / wydaje NZS. – 1986, nr 1 (8 VII) – 1986, nr 2 (11 VII). – Wrocław : NZS, 1986 – (druk Agencja Informacyjna SW). – 15 cm
A 415705 II RARA
1986, nr 1-2
440361 II RARA
1986, nr 1-2

Vacat : pismo NZS Politechniki Gdańskiej / Dobrosława Karpeta, Darek Śmiałkowski. – 1981, nr [br. nr]. – Gdańsk : Zarząd Uczelniany NZS PG, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Dobrosława Karpeta, Dariusz Śmiałkowski
A 415706 II RARA
1981, nr [br. nr]

Veto / NSZZ Solidarność; NZS. – 1982, nr 3 (II) – 1983, nr 17 (VIII). – Kraków : NSZZ „S” ; NZS, 1982. – 30 cm
A 418358 III RARA
1982, nr 3-13
1983, nr 14/15-17
442782 III RARA
1982, nr 3-13
1983, nr 14/15-17

Veto / Paweł Gniazdowski i in.. – 1981, nr 2 (29 IV) – 1981, nr 6/7 (7 X). – Łódź : NZS UŁ, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Paweł Gniazdowski, Grzegorz Grabowski, Jerzy Sójka, Zbigniew Żołnierczyk
A 418356 III RARA
1981, nr 2, 6/7

Veto : Wasza Wolność Nieskończenie Powiększa Moją. Nawet gdybyś pozostał sam twoje veto ma tym większe znaczenie / NZS ; NSZZ „S”. – 1982, nr 1 – 1982, nr 3 (1 V). – Poznań : [b. w.], 1982 . – 30 cm
A 418357 III RARA
1982, nr 1-4

W Oczach Zachodu : przedruki z prasy zachodniej / członkowie NZS Uniwersytetu Wrocławskiego. – 1980, nr 1 – 1981, nr 3. – Wrocław : NSZ UWr., 1980 . – 30 cm
A 418362 III RARA
1980, nr 1
1981, nr 2-3
442785 III RARA
1981, nr 2

Wiadomości Medyczne : pismo NZS Śląskiej Akademii Medycznej / Mirek Markiewicz. – 1989, nr 1 (I) – 1989, nr 4 (III). – Katowice : NZS Śl.Ak.Med, 1989. – 21 cm
Uwagi: Red.: Mirek Markiewicz
A 415728 II RARA
1989, nr 1-4
440374 II RARA
1989, nr 1, 3

Woda na Młyn : biuletyn NZS INP Uniwersytetu Wrocławskiego / Ryszard Dobrski i in. – 1980, nr 1 (XI) – 1981, nr 5 (III). – Wrocław : NZS Instytut Nauk Politycznych UWr., 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Ryszard Dobrski, Adam Grabowski, Jerzy Landzberg, Aleksander Popiel, Antoni Wojtowicz
A 418420 III RARA
1980, nr 1
1981, nr 3/4-5

Wprost : pismo NZS UAM Wydziału Prawa i Administracji / Wojciech Putz ; Hanna Mikołajczak. – 1981, nr 3. – Poznań : NZS UAM Wydz. Prawa i Adm., 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Hanna Mikołajczak, Wojciech Putz
A 418460 III RARA
1981, nr 3

Wyzwolenie : pismo NZS Regionu Śląsko-Dąbrowskiego / 1982, nr [b. nr] (17 VI). – [B. m.] : NZS Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, 1982. – 30 cm
A 418476 III RARA
1982, [b. nr] 17 IV
442854 III RARA
1982, [b. nr] 17 VI

Zadyma : pismo NZS WSP / 1980, nr 1. – Kraków : NZS WSP, 1980. – 30 cm
A 418488 III RARA
1980, nr 1
442859 III RARA
1980, nr 1

Zeszyty Klubu Myśli Patriotycznej „Jagiellonia” / NZS UJ. – 1981, nr 1 – 1981, nr 2. – Kraków : NZS UJ, 1981. – 21 cm
A 415773 II RARA
1981, nr 1-2
440400 II RARA
1981, nr 1-2

Złoty Róg / Mirosław Blachowski, Marzenna Łysik. – 1981, nr 2 (IV) – 1981, nr 3 (V). – Szczecin : NZS PAM, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Mirosław Blachowski, Marzenna Łysik, A. Zambrzuski. – Współ.: A. Arszyńska, A. Chałubińska-Gonerko, M. Grzybowski, W. Klukowski, W. Kupiński, J. Maćkowski
A 418512 III RARA
1981, nr 2-3
442869 III RARA
1981, nr 2

Żaczek : pismo NZS WSP / 1989, nr 5 (IV). – Częstochowa : NZS WSP, 1989. – 21 cm
A 415765 II RARA
1989, nr 5
440393 II RARA
1989, nr 5

Żak : miesięcznik społeczno-kulturalny Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Częstochowskiej / 1981, nr 6 (IX). – Częstochowa : NZS PCz, 1981. – 30 cm
A 418492 III RARA
1981, nr 6

Żak : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów / Międzyuczelniana Komisja NZS Lublin. – 1987, nr 2 – 1989, nr 17/18 (24 II). – Lublin : MK NZS, 1987. – 21 cm
A 415766 II RARA
1987, nr 1-2, 4
1988, nr [b. nr] V, 10/11-14
1989, nr 17/18
440394 II RARA
1987, nr 1, 4