Wydarzenia

Komunikat o zmianie w Krajowym Rejestrze Sądowym

13 września 2019 roku Krajowy Rejestr Sądowy zatwierdził nowe władze Stowarzyszenia NZS 1980 w składzie: Adam Kalita – […]

Tytuł „Świadek Historii” dla Stowarzyszenia NZS 1980

Dzień Solidarności i Wolności

Komitet Honorowy Obchodów 40-lecia NZS

10 sierpnia 2019 roku ukonstytuował się Komitet Honorowy Obchodów 40-lecia NZS w składzie: Jarosław Guzy – I Przewodniczący […]

1 sierpnia 2019 r. w Krakowie

Prezes Zarządu Okręgu Małopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej mjr Ryszard Brodowski, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik oraz Dyrektor […]